| |  

Ako môžem pomôcť zboru

Ak môžete
 • Ďakujte Bohu za všetko dobré tu.
 • Modlite sa pravidelne  za ochranu, rast, obrátenia a požehnanie jednotlivých služieb tohto zboru.
 • Povzbudzujte - píšte nám, ak vás Pán požehnal cez nejakú službu tohto zboru.
 • Povzbuďte nás svojou účasťou na zhromaždení, našej konferencii, prípadne sústredení.
 • Šírte dobré meno tomuto zboru. Dosť sa satan namáha, aby zdiskreditoval každý verný zbor na svete. Ak Vás tu Pán požehnal, podeľte sa o to s ostatnými.
 • Povzbuďte svojich známych (alebo poskytnite ako darček od vás svojim známym), aby odoberali od nás Biblické poznámky milovaným, Z kazateľne cirkevného zboru, Myšlienky milovaným.
 • Pozývajte hľadajúcich ľudí prísť na naše nedeľné evanjelizačné zhromaždenia.
 • Pomôžte šíriť zborové letáky a evanjelizačné brožúry neveriacim, prípadne DVD a CD s našimi kázňami (vyžiadajte si u nás).
 • Môžno môžete dať typy o príležitostiach v okolí Žiliny, kde by sme mohli priniesť evanjelium.
 • Možno môžete odporučiť kontakt na úprimných kresťanov bez zboru v našom okolí.
Je potreba prakticky pomôcť
 • s korektúrami slovenského textu prekladov článkov, letákov a pod. do biblickej knižnice a tlač - gramatika a štylistika.
 • s prekladmi vybraných článkov, knižiek, brožúr z angličtiny
 • s prípravou pomôcok pre deti v Coreli.
 • s lacnou tlačou letákov a brožúr.
 • s účtovníctvom.
 • perspektívne tiež s prepismi niektorých našich kázní do textových dokumentov.
Práce je mnoho a pracovníkov málo. Ak veríte na zmysel a opodstatnenie existencie a práce takéhoto zboru, máte srdce blízko k tomuto zboru a po modlitebnom zvážení túžite a môžete pomôcť a podporiť tento cirkevný zbor v uvedených a podobných potrebách, prosím kontaktujte nás.