Kázané slovo » Biblické okruhy » Úvody ku knihám

Poetické
1. Priblíženie knihy Prísloví Pr 1:1-7 #529 22.06-2011
2. Žalmy (1) - Prvotné priblíženie knihy Žalmov Žalmy Prehľad knihy Žalmov #371 26.11-2009