Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

Cestou do Jeruzalema
1. Správanie sa rozumne s ohľadom na večnosť Luk 16,28 evanjelium PodobenstváBoháč a Lazar #243 22.02-2009
2. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán H #254 01.03-2009
3. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204 26.10-2008
4. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #173 29.06-2008
5. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova H #253 01.03-2009
6. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo Luk 19,10 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #134 03.02-2008
O lakomom boháčovi
1. V čom spočíva ľudský život Lukáš 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodou #116 04.11-2007
O milosrdnom samaritánovi
1. Viac než najbližší blížny Luk 10,29 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritán #232 25.01-2009
V Galileji na vrchu
1. Úvod ku kázni na vrchu Mat 5,1-2&7,24-29 Kázeň na vrchu #227 11.01-2009
2. Dvaja stavitelia ale jeden činiteľ Mat 7,24-27 Kázeň na vrchu #587 16.10-2011
3. Učeníci na svete-soľ a svetlo Mat 5,13-16 Kázeň na vrchu #272 19.04-2009
V Galileji pri mori
1. Rast Božieho kráľovstva Mat 13,31-32 Podobenstvá > Horčičné zrno #361 15.11-2009
V Jeruzaleme
1. Kráľovská svadba (1) - keď pozvaní neboli hodní Mat 22,1-8 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #302 07.06-2009
2. Kráľovská svadba (2) - svadobné rúcho Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #305 14.06-2009
3. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 Evanjelium podľa Markaevanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505 24.04-2011