Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

Cestou do Jeruzalema
1. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #173 29.06-2008