Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

V Jeruzaleme
1. Kráľovská svadba (1) - keď pozvaní neboli hodní Mat 22,1-8 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #302 07.06-2009
2. Kráľovská svadba (2) - svadobné rúcho Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #305 14.06-2009
3. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 Evanjelium podľa Markaevanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505 24.04-2011