Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Apoštol Pavol
1. Apoštol Pavol Galatským 2 H #88 11.05-2007
Bohatý mládenec
1. Bohatý mládenec Mk 10,17-31 Evanjelium podľa Marka #497 03.04-2011
Etiópsky eunuch
1. Duchovná cesta k Pánovi Sk 8,26-39 evanjelium Novozmluvné udalostiEtiopský eunuch #407 21.02-2010
Ján Krstiteľ
1. Životný beh Jána Krstiteľa Mk 1,4 #459 06.10-2010
kráľ Agripa
1. Veci, ktoré sa neudiali niekde v kúte Sk 26,26 evanjelium Novozmluvné udalostiPavol pred Agrippom #214 07.12-2008
Pavol - obrátenie
1. Ajhľa, modlí sa Sk 9,11 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie Pavla #287 17.05-2009
Teofilos
1. Prekonanie pochybností prijať evanjelium Luk 1,4 evanjelium Stretnutia s JežišomTeofilos #398 07.02-2010
Žalárnik vo Filippis
1. Čo mám robiť, aby som bol spasený Sk 16,30-31 evanjelium Novozmluvné udalostiŽalárnik vo Filipis #207 09.11-2008