Kázané slovo » Biblické okruhy » Postavy v NZ

Ján Krstiteľ
1. Životný beh Jána Krstiteľa Mk 1,4 #459 06.10-2010