Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Narodenie
1. Príchod Pána Ježiša Lukáš 1,5-2,40 #126 25.12-2007
2. Slovo sa stalo telom (1) - Slovo u Boha Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #222 21.12-2008
3. Slovo sa stalo telom (2) - Slovo odmietnuté alebo prijaté Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #223 21.12-2008
4. Sláva Božia v príchode Spasiteľa Luk 2,8-20 #224 25.12-2008
5. Slovo sa stalo telom (3) - Slovo ako vrchol zjavenia Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #225 28.12-2008
6. Prvá Vianočná evanjelizačná kázeň na zemi Luk 2,11 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #383 25.12-2009
7. Moc, zámer a úspech Kristovho príchodu Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #386 27.12-2009
8. V plnosti času Boh poslal Syna Gal 4,4-5 #619 25.12-2011