Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Pokrstenie
1. Mocné uvedenie Pána Ježiša Krista Mk 1,1-13 Evanjelium podľa Marka #456 03.10-2010