Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Ukrižovanie
1. Majme pred očami smrť nášho Pána Ježiša Ján 18-19 Evanjelium podľa Jána #150 21.03-2008
2. Čo nás učí Getséman Mk 14,32-42 Evanjelium podľa Marka #535 10.07-2011
3. Pán Ježiš pred židovským súdom Mk 14,53-65 Evanjelium podľa Marka #537 17.07-2011
4. Nespravodlivé odsúdenie Mk 15,1-20 Evanjelium podľa Marka #540 24.07-2011
5. 3 žasnutia nad ukrižovaním Mat 26-27 Prehľad evanjelia Matúša #271 10.04-2009
6. A ukrižovali Ho Mk 15,15-47 Evanjelium podľa Markaevanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #504 22.04-2011
7. Zázraky Golgoty Mk 15,20–47 Evanjelium podľa Marka #542 31.07-2011