Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Ukrižovanie
1. 3 žasnutia nad ukrižovaním Mat 26-27 Prehľad evanjelia Matúša #271 10.04-2009
2. A ukrižovali Ho Mk 15,15-47 Evanjelium podľa Markaevanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #504 22.04-2011
3. Zázraky Golgoty Mk 15,20–47 Evanjelium podľa Marka #542 31.07-2011