Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Vzkriesenie
1. Majme pred očami vzkriesenie nášho Pána Ježiša Ján 20 Evanjelium podľa Jána #149 23.03-2008
2. Vzkriesenie Pána Ježiša Mat 28 Prehľad evanjelia Matúša #269 12.04-2009
3. Vzkriesenie spravodlivého Spasiteľa Luk 24 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #657 08.04-2012
4. Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori Ján 21,1-14 Evanjelium podľa Jána #184 10.08-2008
5. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546 07.08-2011