Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Vzkriesenie
1. Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori Ján 21,1-14 Evanjelium podľa Jána #184 10.08-2008
2. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546 07.08-2011