Kázané slovo » Biblické okruhy » Putovanie po púšti

Vrch Sínaj
1. Boh, ktorý pôsobí bázeň a hrôzu Deu 5,29a evanjelium Starozmluvné udalosti #365 29.11-2009