Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Nikodém
1. Nikodém Ján 3,1-21 Evanjelium podľa Jána #41 21.05-2006
2. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200 12.10-2008
3. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218 30.11-2008
Rozliční následovníci
1. Charakter pravého učeníka Luk 9,57-62 evanjelium Stretnutia s JežišomRozliční následovníci #345 11.10-2009
Žena hriešnica
1. Žena hriešnica Luk 7,36-50 H #174 27.06-2008
Žena pristihutá pri cudzoložstve
1. Ježiš prišiel ľudí zachrániť Ján 8,1-12 Evanjelium podľa Jána #35 11.06-2006