Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Nikodém
1. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200 12.10-2008