Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Kanaánska žena
1. Zápas o duchovné uzdravenie Mat 15,21-28 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutie #194 05.10-2008