Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Slepý Bartimeus
1. Slepý Bartimeus Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota H #290 31.05-2009