Kázané slovo » Kázeň na vrchu

Kázeň na vrchu je azda najdôležitejšia kázeň od Pána Ježiša cele zaznamenaná v Písme. Mnohí by chceli vojsť do neba a predsa väčšina nevstupuje. Náš Pán odkrýva, kto je skutočný kresťan, ako vyzerá život tam kde došlo k skutočnému znovuzrodeniu, aký má takýto človek postoj k Božiemu Slovu a prikázaniam, a následne aký charakter má jeho náboženstvo. Potom inštruuje ako sa Jeho učeníci majú modliť a o čom má byť ich každodenný život, ich vzťah k Bohu a postoje k blížnym. Varovania pred nebezpečenstvami sebaklamu a zvodu zakončujú toto mocné posolstvo Spasiteľa. Radšej zistiť ako je to s nami dnes, než neskoro. Na druhej strane, kázeň je plná praktických nabádaní a rád pre opravdivých nasledovníkov Pána Ježiša. Séria venuje viac miesta blahoslavenstvám (5:3-12) a modlitbe Pánovej (6:9-13).


1. Úvod ku kázni na vrchu Mat 5,1-2&7,24-29 #227 11.01.2009
2. Blahoslavenstvá Mat 5,3-12 Blahoslavenstvá #231 25.01.2009
3. Blahoslavení chudobní duchom Mat 5,3 Blahoslavenstvá   #233 01.02.2009
4. Blahoslavení žalostiaci Mat 5,4 Blahoslavenstvá #238 08.02.2009
5. Blahoslavení krotkí Mat 5,5 Blahoslavenstvá #240 15.02.2009
6. Blahoslavení hladujúci a smädiaci po spravodlivosti Mat 5,6 Blahoslavenstvá #242 22.02.2009
7. Blahoslavení milosrdní Mat 5,7 Blahoslavenstvá #245 08.03.2009
8. Blahoslavení čistí srdcom Mat 5,8 Blahoslavenstvá #255 15.03.2009
9. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj Mat 5,9 Blahoslavenstvá #257 22.03.2009
10. Blahoslavení prenasledovaní Mat 5,10-12 Blahoslavenstvá #266 05.04.2009
11. Učeníci na svete-soľ a svetlo Mat 5,13-16 #272 19.04.2009
12. Ako Kristus napĺňa starozmluvné Písma Mat 5,17-20 #284 10.05.2009
13. Ako spravodlivosť kresťana presahuje spravodlivosť farizejov Mat 5,18-48 #286 17.05.2009
14. Ohľadom prikázania nezabiješ Mat 5,21-26 #300 07.06.2009
15. Ohľadom prikázania nescudzoložíš Mat 5,27-30 #306 14.06.2009
16. Ohľadom vernosti v manželstve Mat 5,31-32 #308 21.06.2009
17. Ohľadom prísahy a vernosti v reči Mat 5,33-37 #311 28.06.2009
18. Ohľadom sebazapierania Mat 5,38-42 #318 12.07.2009
19. Ohľadom napodobňovania nebeského Otca Mat 5,43-48 #319 19.07.2009
20. Božia všeobecná milosť Mat 5,45 #323 26.07.2009
21. Božia láska Mat 5,45 #343 09.08.2009
22. Charakter skutočného náboženstva Mat 6,1-18 #332 06.09.2009
23. Dávanie v pravom náboženstve Mat 6,1-4 #336 13.09.2009
24. Nepokrytecká modlitba v pravom náboženstve Mat 6,5-15 #340 27.09.2009
25. Pôst v pravom náboženstve Mat 6,16-18 #341 04.10.2009
26. Volanie do Božej školy modlitby Mat 6,9a Modlitba Pánova #344 11.10.2009
27. Modlitba namierená na Boha Mat 6,9b-13 Modlitba Pánova #347 18.10.2009
28. Otče náš-1. Druhy Božieho Otcovstva Mat 6,9b Modlitba Pánova Božie Otcovstvo #353 01.11.2009
29. Otče náš-2. Výsady Božieho Otcovstva Mat 6,9b Modlitba Pánova Božie Otcovstvo #357 08.11.2009
30. Otče náš-3. Vznešený charakter Božieho Otcovstva Mat 6,9b Modlitba Pánova Božie Otcovstvo #359 15.11.2009
31. Otče náš-4. Povinosti plynúce z Božieho Otcovstva Mat 6,9b Modlitba Pánova Božie Otcovstvo #363 22.11.2009
32. Otče náš-5. Zápas o skúsenosť Božieho Otcovstva Mat 6,9b Modlitba Pánova Božie Otcovstvo #364 29.11.2009
33. Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Modlitba Pánova #367 06.12.2009
34. Veľkosť Otca, ktorý je v nebesiach Mat 6,9c Modlitba Pánova #369 13.12.2009
35. Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Modlitba Pánova #380 20.12.2009
36. Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Modlitba Pánova #390 10.01.2010
37. Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Modlitba Pánova #387 17.01.2010
38. Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Modlitba Pánova #393 24.01.2010
39. Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Modlitba Pánova #396 31.01.2010
40. Božie odpustenie Mat 6,12 Modlitba Pánova #399 07.02.2010
41. Dlžníci v potrebe odpustenia Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie #405 14.02.2010
42. Denná skúsenosť odpustenia Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie #408 21.02.2010
43. Odpustenie dlhov ako súčasť apoštolskej zvesti Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie #410 28.02.2010
44. 5 fatálnych klamstiev o odpustení Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie #413 07.03.2010
45. Odpustenie a autorita služobníkov Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie RKC kľúče kľúče kráľovstva #422 28.03.2010
46. Odpustenie a krst Mat 6,12 Modlitba Pánova Odpustenie #426 11.04.2010
47. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Modlitba Pánova #429 18.04.2010
48. Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Modlitba Pánova #433 25.04.2010
49. Zhromažďujte si poklady v nebi Mat 6,19-24 #555 21.08.2011
50. Vierou proti ustarostenosti o život Mat 6,25-34 #559 28.08.2011
51. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 #562 04.09.2011
52. Ako prosiť a dostávať Mat 7,7-12 #569 11.09.2011
53. Vojdite tesnou bránou Mat 7,13-14 evanjelium PodobenstváTesná brána a úzka cesta #570 18.09.2011
54. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 #581 02.10.2011
55. Preskúmajte sa vyznávači Pána Mat 7,21-23 #583 09.10.2011
56. Dvaja stavitelia ale jeden činiteľ Mat 7,24-27 #587 16.10.2011
57. Mocná autorita Krista Mat 7,28-29 #589 23.10.2011