Kázané slovo » List Galatským

1. Kto je autor Galatským 1,1-3   #28 10.07.2006
2. Komu je písaný Galatským 1,2b-5 #27 18.07.2006
3. Dôvod listu - Falošné evanjelium Galatským 1,6-9 #26 24.07.2006
4. Život konzistentný s evanjeliom Galatským 1,10 #25 02.08.2006
5. Historický dôvod pre evanjelium Galatským 1,10-2,15 #24 08.08.2006
6. Doktrinálny argument pre evanjelium Galatským 2,15-2,21 #23 15.08.2006
7. Argument zo skúsenosti Galatským 3,1-5 #22 22.08.2006
8. Argument zo Starozmluvných Písem Galatským 3,6-18 #21 29.08.2006
9. Niektoré dôsledky argumentu zo SZ Galatským 3,6-18 #20 05.09.2006
10. Argumentu zo zákona Galatským 3,19-4,11 #19 13.09.2006
11. Pavlov osobný argument Galatským 4,12-4,20 #18 19.09.2006
12. Zákon poukazuje na milosť Galatským 4,21-4,31 #17 26.09.2006
13. Základ pre skutočný život Galatským 5,1-12 #16 03.10.2006
14. Kresťanský život - (neuplná nahrávka) Galatským 5,13-6,10 Kresťanský život #15 28.10.2006
15. Kresťanský život - Nehľadaj prázdnu chválu (vyzývanie sa a závisť) Galatským 5,26 Kresťanský život #14 03.11.2006
16. Kresťanský život - Nesenie bremien jedni druhých Galatským 6,1-5 Kresťanský život #13 10.11.2006
17. Kresťanský život - Zdieľanie sa so služobníkom Slova Galatským 6,6 Kresťanský život #12 17.11.2006
18. Kresťanský život - Zákon siatia a zberu Galatským 6,7-10 Kresťanský život #11 01.12.2006
19. Záver, Rozlišujme Pravé a Falošné náboženstvo Galatským 6,11-18 #10 05.01.2007
20. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 Ovocie Ducha #9 25.01.2007
21. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 Ovocie Ducha #8 01.02.2007
22. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 Ovocie Ducha #7 08.02.2007
23. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 Ovocie Ducha #6 15.02.2007
24. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 Ovocie Ducha #5 23.02.2007
25. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 Ovocie Ducha #4 16.03.2007
26. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 Ovocie Ducha #3 23.03.2007
27. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 Ovocie Ducha #2 06.04.2007
28. Ovocie Ducha je sebaovládanie (zdržanlivosť) Galatským 5,22 #108 05.09.2007
29. Chválenie sa krížom Pána Ježiša Krista Galatským 6,14 #121 25.11.2007
30. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským #322 22.07.2009