Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia milosť
1. Božia všeobecná milosť Mat 5,45 Kázeň na vrchu #323 26.07-2009