Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božia spravodlivosť
1. Hospodin je spravodlivý, ked trestá 2Kro 12,6 evanjelium Starozmluvné udalosti #428 18.04-2010