Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Božie atribúty

Božie poznanie
1. Dokonale nás poznajúci Boh Žalm 139,18 evanjelium Z vyučujúcich kníh #239 08.02-2009