Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov Gal 1,1-2,10 #431 24.03-2010
2. Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1 Zj 2,1-2 #425 07.04-2010
3. Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2 2Kor 12,1-12 #430 14.04-2010
4. Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola Ef 2,14-3,5 #432 21.04-2010
5. Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes Ju 17-19 #437 18.05-2010
6. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 Základy viery #591 30.10-2011
7. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 Základy viery #596 06.11-2011
8. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 Základy viery #600 13.11-2011
9. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 Základy viery #601 20.11-2011
10. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 Základy viery #604 20.11-2011
11. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor Pastor pojmy pastor, starší, biskup, kňaz, farár, dozorca, vodca #950 11.05-2014
12. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor Pastor dôležitosť daru pastora porovnanie daru pastora s inými darmi miesto v dôležitosti #954 25.05-2014
13. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor Pastor práca daru pastora pastor a stádo vzťah obrazy práce pastora v Písme #958 01.06-2014
14. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor Pastor prehľad činností pastora moc kľúčov pravidelné verejné kázanie a učenie Božieho Slova osobná pastorácia vedenie a budovanie služieb #961 08.06-2014
15. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor Pastor motívy práce pastora #964 15.06-2014
16. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor Pastor ťažkosti v práci pastora #966 22.06-2014
17. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor Pastor radosti v práci pastora #972 06.07-2014
18. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru rozlíšenie daru #1005 14.09-2014
19. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 Základy viery #541 24.07-2011
20. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 Základy viery #543 31.07-2011
21. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 Základy viery #547 07.08-2011
22. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 Základy viery #558 21.08-2011
23. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 Základy viery #560 28.08-2011
Miestne zhromaždenie
1. Eklesia - Slavna Cirkev Kristova a jej miestne vyjadrenie v zbore Ef 1,1-14 & Sk 2,14 #38 20.05-2007
2. Zbor v Ríme Rímskym 1,6-8 List Rimskym #120 09.12-2007
3. Zápas mladého zboru vo FIlipách Sk 16 #148 11.01-2008
4. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (1) Sk 2,36-47 H #132 01.02-2008
5. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (2) Sk 2,36-47 H #133 02.02-2008
6. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011
7. Priorita kázania Mk 6,7-32 Evanjelium podľa Marka #477 09.01-2011
8. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
9. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
10. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011
11. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011
12. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599 13.11-2011
13. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190 19.09-2008
14. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192 24.09-2008
15. Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196 01.10-2008
16. Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639 29.02-2012
17. Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588 19.10-2011
18. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11-2011
19. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607 27.11-2011
20. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011
21. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011
22. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011
23. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011
24. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496 23.03-2011
25. Ako neupadnúť do osídiel falošného evanjelia Galatským List Galatským #322 22.07-2009
26. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581 02.10-2011
Misia
1. Evanjelium národom - misia Rímskym 1,5 List Rimskym #118 18.11-2007
Služba deťom
1. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 Nedeľná škola #185 08.08-2008
2. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 Nedeľná škola #186 14.08-2008
Šírenie evanjelia
1. Získavanie duši pre Ježiša (1) - celkový náčrt pre zbor Luk 5,1-11 #661 18.04-2012
2. Získavanie duši pre Ježiša (2) - svedectvo a motívy Luk 5,5-11 #670 16.05-2012
3. Získavanie duši pre Ježiša (3) – charakter tých čo získavajú Luk 5,1-11 #673 23.05-2012
4. Získavanie duši pre Ježiša (4) – čo máme k dispozícii Rim 1,18-23 #676 30.05-2012
5. Získavanie duši pre Ježiša (5) – získanie pozornosti Sk 17,17-21 #679 06.06-2012
6. Získavanie duši pre Ježiša (6) – Druhy prístupov (1) k seba spravodlivým Luk 18,9-14 #680 13.06-2012
7. Získavanie duší pre Ježiša (7) – Druhy prístupov (2) k ľahkovážnym Jan 4,6-29 #683 20.06-2012
8. Získavanie duší pre Ježiša (8) – Druhy prístupov (3) k ateistom Rim 1,18-32 #688 27.06-2012
Úctievanie
1. Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 Evanjelium podľa Marka #465 21.11-2010
2. Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 Základy viery #564 04.09-2011
3. Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 Základy viery #563 04.09-2011
4. Uctievanie-jeho zložky Ján 4,21-24 Zborové modlitebné stretnutia #199 08.10-2008
5. Uctievanie - podstata uctievania Ján 4,19-24 #102 23.09-2007
6. Uctievanie - uctievanie na zhromaždení Zjavenie Jána 4-5 #110 30.09-2007
7. Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia Žalm 120-134 Prehľad knihy Žalmov #605 23.11-2011
Ustanovenia - Krst a Večera Pánova
1. To činte na moju pamiatku 1Kor 11,23-26 #63 03.12-2006
2. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531 26.06-2011
3. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533 03.07-2011
4. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534 10.07-2011
5. Vodný krst veriaceho Sk 2,22-41 #80 10.06-2007
6. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524 12.06-2011
7. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528 19.06-2011
8. Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 Základy viery krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359 13.11-2016
9. Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 Základy viery krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360 13.11-2016