Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Úctievanie
1. Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 Evanjelium podľa Marka #465 21.11-2010
2. Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 Základy viery #564 04.09-2011
3. Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 Základy viery #563 04.09-2011
4. Uctievanie-jeho zložky Ján 4,21-24 Zborové modlitebné stretnutia #199 08.10-2008
5. Uctievanie - podstata uctievania Ján 4,19-24 #102 23.09-2007
6. Uctievanie - uctievanie na zhromaždení Zjavenie Jána 4-5 #110 30.09-2007
7. Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia Žalm 120-134 Prehľad knihy Žalmov #605 23.11-2011