Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov Gal 1,1-2,10 #431 24.03-2010
2. Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1 Zj 2,1-2 #425 07.04-2010
3. Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2 2Kor 12,1-12 #430 14.04-2010
4. Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola Ef 2,14-3,5 #432 21.04-2010
5. Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes Ju 17-19 #437 18.05-2010