Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 Základy viery #541 24.07-2011
2. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 Základy viery #543 31.07-2011
3. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 Základy viery #547 07.08-2011
4. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 Základy viery #558 21.08-2011
5. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 Základy viery #560 28.08-2011