Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. (4) Dôležitosť byť konfesionálny 1Tim 6,13 O cirkvi H #575 24.09-2011