Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. (5) Spravovanie cirkvi 1. časť Ef 1,22-23 O cirkvi H #576 25.09-2011
2. (6) Spravovanie cirkvi 2. časť Heb 13,17 O cirkvi H #577 25.09-2011