Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Ustanovenia - Krst a Večera Pánova
1. Vodný krst veriaceho Sk 2,22-41 #80 10.06-2007
2. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524 12.06-2011
3. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528 19.06-2011
4. Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 Základy viery krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359 13.11-2016
5. Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 Základy viery krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360 13.11-2016