Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Posledné veci

Nebesia a peklo
1. Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #367 06.12-2009
2. Ľud Boží a ich krásne dedičstvo Num 34 Numeri nebo\\opisdedičstvo\\duchovnédedičstvo\\fyzickédedičstvo\\skúsenosť #709 09.09-2012