Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Posledné veci

Posledný súd
1. Boží súd nad formalistami a pokrytcami v Božom ľude Žalm 50 evanjelium Z vyučujúcich kníh #388 17.01-2010