Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Poznanie Boha

Písmo Sväté
1. Ako sme z Písma prišli k doktrínam a k vyznaniam viery #288 13.05-2009