Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Spasenie

Odpustenie hriechov
1. Božie odpustenie Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #399 07.02-2010
2. Dlžníci v potrebe odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #405 14.02-2010
3. Denná skúsenosť odpustenia Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #408 21.02-2010
4. Odpustenie dlhov ako súčasť apoštolskej zvesti Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #410 28.02-2010
5. 5 fatálnych klamstiev o odpustení Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #413 07.03-2010
6. Odpustenie a služba zmierenia Mat 6,12 Prehľad evanjelia MatúšaModlitba Pánova > Odpustenie #420 21.03-2010
7. Odpustenie a autorita služobníkov Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie RKC kľúče kľúče kráľovstva #422 28.03-2010
8. Odpustenie a krst Mat 6,12 Kázeň na vrchuModlitba Pánova Odpustenie #426 11.04-2010
Ospravedlnenie
1. Spravodlivosť, ktorú potrebujeme Rímskym 1,17 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #123 06.01-2008
2. Martin Luther - ospravedlnenie z viery Rim 1,16-17 Nasledujte takú vieru (Heb 13:17) #594 02.11-2011
Zmŕtvychvstanie
1. Vzkriesenie a jeho dopad na naše životy 1Kor 15 Vzkriesenie   #77 08.04-2007
2. Vzkriesenie a jeho význam 1Kor 15 Vzkriesenie #29 13.04-2007
3. Ako Kristovo vzkriesenie odpovedá na pochybnosti o našom vzkriesení 1Kor 15,20 evanjelium Epištolové výroky #270 12.04-2009
Znovuzrodenie
1. Dám vám nové srdce Ezechiel 36,25-32 #74 04.03-2007