Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Spasenie

Znovuzrodenie
1. Dám vám nové srdce Ezechiel 36,25-32 #74 04.03-2007