Kázané slovo » (2017) Ďalšie roky: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
29.10. Prehľad útokov na preslávnu osobu nášho Pána Ježiša Krista Fil 2,6-7 ebioniti adopcionisti ariáni sociniáni Svedkovia Jehovovi subordianizmus Kenosiská teória doketizmus gnosticizmus protognosticizmus modalizmus sabelianizmus apolinarizmus nestorianizmus eutychianizmus luteranizmus #1520
22.10. Božia zmluva (2) – apendix – návod na štúdium zmlúv v Písme Mat 26,28 2LBVV 2LBVV 7:1-3 zmluva milosti večný život potreba zmluvy podstata zmluvy charakter zmluvy zmluva vykúpenia spasenie hriešnika #1513
15.10. Pád, hriech a trest zaň (3) – zopakovanie a aplikácie Rim 3,9 2LBVV 2LBVV 6:2 pád hriech trest za hriech výsledok pádu oddelenie od Boha smrť vina za neposlušnosť zmluva skutkov hriešna prirodzenosť univerzálny hriech dedičný hriech terajšie prestúpenia #1522
01.10. Praktický úžitok z učenia o Božej prozreteľnosti podľa Kalvína Mat 10,30-31 2LBVV 2LBVV 5:1 prozreteľnosť Ján Kalvín pastoračné aplikácie postoj k prozreteľnosti úžitok z prozreteľnosti #1505
26.03. Rozvod a nové manželstvo Mat 19,3-9 rozvod nové manželstvo #1421
05.02. Lojalita v spoločenstve Luk 16,10-12 Cnosti v spoločenstve lojalita služby v cirkevnom zbore #1393
29.01. Pohostinnosť v spoločenstve Zid 13,2 Cnosti v spoločenstve pohostinnosť súkromná pohostinnosť pohostinnosť v cirkevnom zbore #1392
22.01. Pokoj v spoločenstve Ef 2,14 Cnosti v spoločenstve pokoj pokoj s Bohom pokoj v cirkevnom zbore #1387
15.01. Vytrvalosť v spoločenstve 2Kor 6,4 Cnosti v spoločenstve vytrvalosť trpezlivosť vytrvalosť v živote vytrvalosť v cirkevnom zbore #1384
01.01. Milosrdenstvo v spoločenstve Luk 10,25-37 Cnosti v spoločenstve milosrdenstvo milosrdenstvo Božie milosrdenstvo v spasení milosrdenstvo v cirkevnom zbore #1381