Kázané slovo » Archív z roku 2006
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
07.05. Ajhľa, Baránok Boží Ján 1,29 Evanjelium podľa Jána #39
14.05. Lebo Boh miloval svet Ján 3,16 Evanjelium podľa Jána #40
21.05. Nikodém Ján 3,1-21 Evanjelium podľa Jána #41
28.05. Prečo Ježiš odopiera dať spasenie tým čo Ho o to prosia Ján 4,1-42 Evanjelium podľa Jána #33
04.06. Lepšie je ísť do domu smútku Kazateľ 7,1-2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #32
11.06. Ježiš prišiel ľudí zachrániť Ján 8,1-12 Evanjelium podľa Jána #35
19.06. Hospodin je dobrý pastier Žalm 23 evanjelium Z vyučujúcich kníh #36
25.06. Ján 1,1-18 Ján 1,1-18 Evanjelium podľa Jána #42
02.07. Ján 1,19-43 Ján 1,19-43 Evanjelium podľa Jána #43
09.07. Skutočné prijatie Mesiaša Ján 1,35-52 Evanjelium podľa Jána #44
10.07. Kto je autor Galatským 1,1-3 List Galatským   #28
16.07. Charakter zázrakov a ich význam pre nás Ján 2,1-12 Evanjelium podľa Jána #45
18.07. Komu je písaný Galatským 1,2b-5 List Galatským #27
23.07. Niektoré znaky pravého náboženstva Ján 2,13-25 Evanjelium podľa Jána #46
24.07. Dôvod listu - Falošné evanjelium Galatským 1,6-9 List Galatským #26
30.07. Aký je môj pohľad na Krista a spasenie Ján 3,22-36 Evanjelium podľa Jána #47
02.08. Život konzistentný s evanjeliom Galatským 1,10 List Galatským #25
06.08. Nedaj sa oklamať bezbožníkom, zostaň na ceste pobožnosti Žalm 1 Kresťanský život #48
08.08. Historický dôvod pre evanjelium Galatským 1,10-2,15 List Galatským #24
13.08. Viera, ktorá spolieha na Krista Ján 4,43-54 Evanjelium podľa Jána #49
15.08. Doktrinálny argument pre evanjelium Galatským 2,15-2,21 List Galatským #23
20.08. Uzdravený a predsa v potrebe pokania Ján 5,1-18 Evanjelium podľa Jána #50
22.08. Argument zo skúsenosti Galatským 3,1-5 List Galatským #22
27.08. Ježiš ktorý je Boh Ján 5,17-30 Evanjelium podľa Jána #51
29.08. Argument zo Starozmluvných Písem Galatským 3,6-18 List Galatským #21
03.09. Aké svedectvo Ti Boh dáva aby si prišiel ku Kristovi Ján 5,31-47 Evanjelium podľa Jána #52
05.09. Niektoré dôsledky argumentu zo SZ Galatským 3,6-18 List Galatským #20
10.09. Dve veľké túžby (nahrávka neúplná) Veľp 1,1-4 Kresťanský život #53
13.09. Argumentu zo zákona Galatským 3,19-4,11 List Galatským #19
19.09. Pavlov osobný argument Galatským 4,12-4,20 List Galatským #18
26.09. Zákon poukazuje na milosť Galatským 4,21-4,31 List Galatským #17
01.10. Poklad a perla Mat 13,44-46 PodobenstváPoklad a perla #54
03.10. Základ pre skutočný život Galatským 5,1-12 List Galatským #16
08.10. Ježiš chlieb života Ján 6 Evanjelium podľa Jána #55
15.10. Ako zmýšľa pravá viera v ťažkých situáciach Ján 6,59-71 Evanjelium podľa Jána #56
22.10. Ježiš svetlo sveta Ján 8,12 Evanjelium podľa Jána #57
28.10. Kresťanský život - (neuplná nahrávka) Galatským 5,13-6,10 List GalatskýmKresťanský život #15
29.10. Hriech hanbenia sa za Pána Ježiša Krista Mk 8,38 Kresťanský život #58
03.11. Kresťanský život - Nehľadaj prázdnu chválu (vyzývanie sa a závisť) Galatským 5,26 List GalatskýmKresťanský život #14
05.11. Polovičná viera Ján 8,21-59 Evanjelium podľa Jána #59
10.11. Kresťanský život - Nesenie bremien jedni druhých Galatským 6,1-5 List GalatskýmKresťanský život #13
12.11. Otvorenie očí slepého Ján 9,1-12 Evanjelium podľa Jána #60
17.11. Kresťanský život - Zdieľanie sa so služobníkom Slova Galatským 6,6 List GalatskýmKresťanský život #12
19.11. Ježiš dobrý Pastier Ján 10,1-18 Evanjelium podľa Jána #61
26.11. Sľub pre ovečku dobrého Pastiera Ján 10,22-30 Evanjelium podľa Jána #62
01.12. Kresťanský život - Zákon siatia a zberu Galatským 6,7-10 List GalatskýmKresťanský život #11
03.12. To činte na moju pamiatku 1Kor 11,23-26 #63
31.12. Vzkriesenie Lazara Ján 11 #65