Kázané slovo » Archív z roku 2008
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
06.01. Spravodlivosť, ktorú potrebujeme Rímskym 1,17 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #123
11.01. Zápas mladého zboru vo FIlipách Sk 16 #148
13.01. Spravodlivosť z viery v knihe Abakuk Rímskym 1,17 List Rimskym #125
20.01. Evanjelium - moc Božia Rímskym 1,16-17 List Rimskym #129
27.01. Napomínanie, posmeľovanie, ujímanie sa a zhovievavosť 1Tes 5,14 #130
01.02. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (1) Sk 2,36-47 H #132
02.02. S radosťou prijali slovo: Lekcie z prvej cirkvi (2) Sk 2,36-47 H #133
03.02. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo Luk 19,10 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #134
08.02. Evanjelizovanie - Dôvody Fil 1,27-30 Evanjelizovanie #135
10.02. Hnev Boží a evanjelium Rímskym 1,18 List Rimskym #136
15.02. Evanjelizovanie - Spôsoby Sk 8,1-5 Evanjelizovanie #137
17.02. Náš prvý a najhorší hriech Rímskym 1,19-25 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #138
22.02. Evanjelizovanie osobným životom - nádej 1Pet 3,15-17 Evanjelizovanie #139
24.02. Univerzálne obvinenie z hriechu Rímskym 1,26-32 List Rimskym #140
29.02. Evanjelizovanie osobným životom - spôsoby a postoje 1Pet 3,15-17 Evanjelizovanie #142
02.03. Odsúdenie moralistických pokrytcov Rímskym 2,1-16 List Rimskym #143
07.03. Evanjelizovanie - očakávanie obratení na zhromaždení Sk 3,1-8 Evanjelizovanie #144
09.03. Odsúdenie náboženských pokrytcov Rímskym 2,17-29 List Rimskym #145
14.03. Evanjelizovanie a Duch Svatý Ezechiel 37,1-10 Evanjelizovanie #147
16.03. Ľudské argumenty pred Bohom neobstoja Rímskym 3,1-8 List Rimskym #146
21.03. Majme pred očami smrť nášho Pána Ježiša Ján 18-19 Evanjelium podľa Jána #150
23.03. Majme pred očami vzkriesenie nášho Pána Ježiša Ján 20 Evanjelium podľa Jána #149
26.03. Otázky o prijatí Pána Ježiša, viere, pokání a evanjelizačná implikácia Otázky a odpovede #401
26.03. Otázky o kresťanskom obrátení, otázky poznania v ňom Otázky a odpovede #402
30.03. Aký naozaj sme Rímskym 3,9-20 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #151
04.04. Istota spasenia a viera 1Jána 5,13 Istota spasenia veriacich #152
06.04. Spravodlivosť Božia je zjavená pre hriešnikov Rímskym 3,21-26 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #153
11.04. Istota spasenia a jej prekážky 1Jána 5,13 Istota spasenia veriacich #155
13.04. Ospravedlnenie z viery Rímskym 3,21-26 List Rimskym #154
18.04. Istota a usilovný kresťanský život 2Pet 1,1-10 Istota spasenia veriacich #156
20.04. Ospravedlnenie z viery upevnené proti útokom Rímskym 3,27-31 List Rimskym #157
25.04. Istota spásy a útoky diabla Ef 6,11-20 Istota spasenia veriacich #158
27.04. Abrahám ospravedlnený z viery Rímskym 4,1-25 List Rimskym #159
04.05. Dávidovo blahoslavenstvo Rímskym 4,6-8 List Rimskymevanjelium Epištolové výroky #160
11.05. Pokoj s Bohom Rímskym 5,1-2 List Rimskym #161
16.05. Kresťanova výzbroj (1) Ef 6,11-18 Duchovný zápas #163
18.05. Prístup k Bohu Rímskym 5,2 List Rimskym #162
23.05. Kresťanova výzbroj (2) Ef 6,11-18 Duchovný zápas #165
25.05. Nádej Božej slávy Rímskym 5,2-11 List Rimskym #164
30.05. Požehnanie z čítania Božieho slova (1) - prekonávanie duchovných prekážok Mat 4,4 Chodenie s Pánom #166
01.06. Láska Božia vyliata v našich srdciach Rímskym 5,5 List Rimskym #167
01.06. Manželská láska podľa Pána Ježiša Krista Ef 5,25 #400
08.06. Ajhľa, ja som Živý Zjavenie Jána 1,18 #176
13.06. Požehnanie z čítania Božieho slova (2) - prekonávanie praktických prekážok Gen 11,1-9 Chodenie s Pánom #169
15.06. Kráľovstvo, ktoré obstojí Daniel 2 #170
20.06. Boh činí čo sa mu ľúbi Žalm 115,3 #172
22.06. Keď Boh mešká s vypočutím modlitieb Jan 11,1-40 #171
27.06. Žena hriešnica Luk 7,36-50 H #174
29.06. Márnotratný syn Luk 15,11-32 evanjelium PodobenstváMárnotratný syn H #173
06.07. Úplné odpustenie Filemonovi 1,1-25 #175
13.07. Všetka plnosť je v Kristovi Kolosenským #177
18.07. Vykupujte čas a pravdy o našom čase Ef 5,16 Vykupovanie času #179
20.07. Baránok Boží a SZ obete Ján 1,29-40 evanjelium SZ obete #178
25.07. Kedy naše dni nie sú stratené Žalm 90 Vykupovanie času #180
27.07. SZ obete v knihe Leviticus Leviticus 1-6 SZ obete #181
01.08. Vykupujte čas a naplánovanie si času Ef 5,16 Vykupovanie času #182
03.08. Nádherná záruka, volanie a sľub Ján 20,31 Evanjelium podľa Jánaevanjelium Novozmluvné udalosti #183
08.08. Nedeľná škola - volanie do žatvy a rozlíšenie učiteľa Luk 10,2 Nedeľná škola #185
10.08. Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori Ján 21,1-14 Evanjelium podľa Jána #184
14.08. Nedeľná škola - rozličná pomoc v žatve Luk 10,2 Nedeľná škola #186
07.09. Obnovenie spadnutej a predsa Krista ľúbiacej duše Ján 21,15-17 Evanjelium podľa Jána #188
14.09. Nasledovanie až na smrť - konečný test lásky Ján 21,18-22 Evanjelium podľa Jána #189
19.09. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia (1) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #190
21.09. Svedectvo knihy Evanjelium podľa Jána Ján 21,24-25 Evanjelium podľa Jána #191
24.09. Biblický mandát pre spoločné zborové modlitebné stretnutia a jeho prospech (2) Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #192
28.09. Adamova vina a my Rímskym 5,12-21 List Rimskym #193
01.10. Praktické aspekty a charakter spoločných zborových modlitebných stretnutí Mat 18,19-20 Zborové modlitebné stretnutia   #196
05.10. Dar milosti omnoho väčší od pádu Rímskym 5,15-17 List Rimskym #195
05.10. Zápas o duchovné uzdravenie Mat 15,21-28 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutie #194
08.10. Uctievanie-jeho zložky Ján 4,21-24 Zborové modlitebné stretnutia #199
12.10. Kraľovanie milosti Rímskym 5,20-21 List Rimskym #198
12.10. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200
19.10. Základ pre zlomenie moci hriechu v živote veriaceho Rímskym 6,1-14 List Rimskym #202
19.10. Nájdenie svojho Boha cez Ježiša Krista Gen 28,10-29,1 evanjelium Starozmluvné udalosti #201
26.10. Život medzi dvomi Kristovými príchodmi Luk 12,35–48 #203
26.10. Kristus volá ku pokániu tých, ktorí ešte žijú Luk 13,1–9 evanjelium PodobenstváUschnutý figovník & padnutá veža #204
02.11. Mŕtvi hriechu, živí Bohu Rímskym 6,11-23 List Rimskym #205
02.11. Prečo sa búria národy? Žalm 2,1 evanjelium Z vyučujúcich kníh #206
09.11. Zákon a kresťan Rímskym 7,1-13 List Rimskym #208
09.11. Čo mám robiť, aby som bol spasený Sk 16,30-31 evanjelium Novozmluvné udalostiŽalárnik vo Filipis #207
23.11. Kresťan, prebývajúci hriech a konflikt s ním Rímskym 7,14-25 List Rimskym #210
23.11. Otvorenie uší pre spasenie Mk 7,31-37 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaHluchota #209
30.11. Žiadne odsúdenie a Duch Svätý v nás Rímskym 8,1-14 List Rimskym #211
30.11. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218
07.12. Máš Ducha Svätého? Rímskym 8,4–9 List Rimskym #213
07.12. Veci, ktoré sa neudiali niekde v kúte Sk 26,26 evanjelium Novozmluvné udalostiPavol pred Agrippom #214
14.12. Ako vo veriacich prebýva Duch Svätý Rímskym 8,9-11 List Rimskym #216
14.12. Nekonečný Boh Iz 40,25 evanjelium Prorocký apel #217
18.12. Svedectvo Hrista Vojnikova o obratení Svedectvá H #221
18.12. Uvedomenie si potreby Spasiteľa keď padáme Mat 4,1-11 H #220
21.12. Slovo sa stalo telom (1) - Slovo u Boha Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #222
21.12. Slovo sa stalo telom (2) - Slovo odmietnuté alebo prijaté Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #223
25.12. Sláva Božia v príchode Spasiteľa Luk 2,8-20 #224
28.12. Slovo sa stalo telom (3) - Slovo ako vrchol zjavenia Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #225