Kázané slovo » Archív z roku 2011
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
02.01. Požehnaný a výnimočný ľud Deu 33,29 #476
09.01. Priorita kázania Mk 6,7-32 Evanjelium podľa Marka #477
16.01. Spasiteľovo ľútostivé srdce Mk 6,33-56 Evanjelium podľa Marka #478
18.01. Žalmy (14) - Uctievanie Hospodina a piata kniha Žalmov Žalm 107-150 Prehľad knihy Žalmov #480
23.01. Nevyhnutné črty pravého náboženstva Mk 7,1-23 Evanjelium podľa Marka #479
25.01. Žalmy (15) - Pána Ježiš Kristus centrálny v uctievaní Žalm 110 Prehľad knihy Žalmov #481
30.01. Širšia Galilejská služba a kde sa dostali učeníci a my Mk 7,24-9,38 Evanjelium podľa Marka #483
01.02. Žalmy (16) - Bázeň Božia ako nevyhnutný prvok v živote a v uctievaní Žalm 111-112 Prehľad knihy Žalmov #482
06.02. Evanjelium aj pre nás z pohanov Mk 7,24-8,9 Evanjelium podľa Marka #484
13.02. Identita Pána Ježiša – základné apoštolské vyznanie viery Mk 8,10-30 Evanjelium podľa Marka #485
16.02. Žalmy (17) - Vykúpenie ako druhá centrálna téma pri uctievaní Žalm 113-114 Prehľad knihy Žalmov #489
20.02. Mesiáš musí trpieť Mk 8,31-10,45 Evanjelium podľa Marka #486
23.02. Žalmy (18) - Osobná odpoveď na vykúpenie Žalm 115-116 Prehľad knihy Žalmov #490
27.02. Nasledovníci Mesiáša musia trpieť tiež Mk 8,34-38 Evanjelium podľa Marka #487
02.03. Povzbudenia pre tých čo budú trpieť pre Mesiáša Mk 8,34-38 #491
06.03. Učeníci a perspektíva Mesiášovej slávy Mk 9,1-13 Evanjelium podľa Marka #492
13.03. Učeníci a potreba viery Mk 9,14-29 Evanjelium podľa Marka #488
16.03. Žalmy (19) - Zvesť o vykúpení národom Žalm 117-118 Prehľad knihy Žalmov #493
20.03. Kto je najväčší medzi učeníkmi Mk 9,33-50; 10,35-45 Evanjelium podľa Marka #494
23.03. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 Základy viery #496
27.03. Poslušné srdce a bezmocná závislosť na Kristovi Mk 10,1-16 Evanjelium podľa Marka #495
03.04. Zachraňujúca viera (1) – prvé priblíženie Ef 2,8-9 Základy viery #498
03.04. Bohatý mládenec Mk 10,17-31 Evanjelium podľa Marka #497
10.04. Zachraňujúca viera (2) – pôvod a rast Ef 2,1-10; Jan 1,12 Základy viery #499
10.04. Slepý Bartimeus Mk 10,46-52 Evanjelium podľa MarkaZázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota #500
17.04. Zachraňujúca viera (3) – prejav Ef 2,8-9 Základy viery #502
17.04. Vstup Pána Ježiša do Jeruzalema Mk 11,1-11 Evanjelium podľa Markaevanjelium Novozmluvné udalostiVstup do Jeruzalema #501
22.04. A ukrižovali Ho Mk 15,15-47 Evanjelium podľa Markaevanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #504
24.04. Zachraňujúca viera (4) – pravosť Luk 8,5-15 Základy viery #503
24.04. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 Evanjelium podľa Markaevanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505
01.05. Pokánie (1) – potreba Mk 1,15 Základy viery #507
01.05. Mocné umlčanie a odhalenie Mk 11,27-12,12 Evanjelium podľa Marka #506
08.05. Pokánie (2) – priblíženie 1/2 Žalm 51,1-7 Základy viery #509
08.05. Čo dávať cisárovi a čo Bohu Mk 12,13-17 Evanjelium podľa Marka #508
15.05. Pokánie (3) – priblíženie 2/2 2Kor 7,8-11 Základy viery #510
15.05. Je zmŕtvychvstanie? Mk 12,18-27 Evanjelium podľa Marka #511
22.05. Pokánie (4) – pokračujúce 1Jan 1,1-10 Základy viery #512
22.05. Najprvšie prikázanie Mk 12,28-34 Evanjelium podľa Marka #513
29.05. Pokánie (5) – pôvod Sk 2:32-39 Základy viery #515
29.05. Uvidieť, že Ježiš je Bohom Mk 12,35-37 Evanjelium podľa Marka #514
05.06. Pokánie (6) – pastoračne Sk 26:16-20 Základy viery #523
05.06. Človek pre náboženstvo alebo náboženstvo pre človeka Mk 12,38-44 Evanjelium podľa Marka #525
12.06. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524
12.06. Hľaďte, bdejte a modlite sa Mk 13,1-37 Evanjelium podľa Marka Druhý príchodPosledné časyZnamenia doby #526
19.06. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528
19.06. Láska čo urobila čo mohla pre Ježiša Mk 14,1-11 Evanjelium podľa Marka #527
22.06. Priblíženie knihy Prísloví Pr 1:1-7 #529
26.06. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531
26.06. Veľkonočná zrada a láska Mk 14,12-26 Evanjelium podľa Marka #530
29.06. John Owen - zbožnosť a učenosť Heb 13,17 Nasledujte takú vieru (Heb 13:17) #536
03.07. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533
03.07. Slabosti, pády a obnovenia veriacich Mk 14,26-72 Evanjelium podľa Marka #532
10.07. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534
10.07. Čo nás učí Getséman Mk 14,32-42 Evanjelium podľa Marka #535
17.07. Pán Ježiš pred židovským súdom Mk 14,53-65 Evanjelium podľa Marka #537
24.07. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 Základy viery #541
24.07. Nespravodlivé odsúdenie Mk 15,1-20 Evanjelium podľa Marka #540
27.07. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557
31.07. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 Základy viery #543
31.07. Zázraky Golgoty Mk 15,20–47 Evanjelium podľa Marka #542
07.08. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 Základy viery #547
07.08. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546
12.08. (1) Spoločenstvo s Bohom ako realita pre veriacich 1Jan 1,1-4 Spoločenstvo s Bohom #549
13.08. (2) Spoločenstvo s Otcom v láske 1Jan 4,7-19 Spoločenstvo s Bohom #550
13.08. (3) Spoločenstvo so Synom v osobnej milosti Jan 1,14-17 Spoločenstvo s Bohom #553
14.08. (4) Spoločenstvo so Synom v zaplatenej milosti Fil 3,1-16 Spoločenstvo s Bohom #554
14.08. (5) Spoločenstvo s Duchom Svätým Jan 16,1-15 Spoločenstvo s Bohom #551
21.08. Zhromažďujte si poklady v nebi Mat 6,19-24 Kázeň na vrchu #555
21.08. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 Základy viery #558
28.08. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 Základy viery #560
28.08. Vierou proti ustarostenosti o život Mat 6,25-34 Kázeň na vrchu #559
31.08. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561
04.09. Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 Základy viery #564
04.09. Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 Základy viery #563
04.09. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562
07.09. Žalmy (20) - Nádherný skúsenostný žalm o Božom Slove Žalm 119 Prehľad knihy Žalmov #565
11.09. Chodenie (1) - úvod Veľp 2,3-7 Príprava na manželstvo #566
11.09. Manželstvo - základné učenie (1) - postavenie Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #568
11.09. Ako prosiť a dostávať Mat 7,7-12 Kázeň na vrchu #569
18.09. Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok Mal 2,13-15 Príprava na manželstvo #571
18.09. Vojdite tesnou bránou Mat 7,13-14 Kázeň na vrchuevanjelium PodobenstváTesná brána a úzka cesta #570
02.10. Manželstvo - základné učenie (3) - poslanie a poškvrnenia Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #580
02.10. Vystríhajte sa falošných prorokov Mat 7,15-20 Kázeň na vrchu #581
05.10. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času Stíšenie prakticky stíšenia kŕmenie sa Slovom dávanie, čo Bohu patrí neveriaci majú mať stíšenia deti majú mať stíšenia #582
09.10. Rodina - základné učenie (1) - základné autority a zodpovednosti Joz 24,14-15 Príprava na manželstvo #584
09.10. Preskúmajte sa vyznávači Pána Mat 7,21-23 Kázeň na vrchu #583
12.10. Povzbudzujúce evanjelium u Izaiáša Iz 49-50 #585
16.10. Príprava na manželstvo (1) - mandád a príprava muža Pr 5,1-23 Príprava na manželstvo #586
16.10. Dvaja stavitelia ale jeden činiteľ Mat 7,24-27 Kázeň na vrchu #587
19.10. Veľká noc a Vianoce - ako sa ku ním postaviť Rim 14,5-6 #588
23.10. Príprava na manželstvo (2) - oblasti prípravy ženy Pr 31,10-31 Príprava na manželstvo #590
23.10. Mocná autorita Krista Mat 7,28-29 Kázeň na vrchu #589
26.10. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593
30.10. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 Základy viery #591
30.10. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 Numeri úvod\\Numeri #592
02.11. Martin Luther - ospravedlnenie z viery Rim 1,16-17 Nasledujte takú vieru (Heb 13:17) #594
06.11. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 Základy viery #596
06.11. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595
13.11. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 Základy viery #600
13.11. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599
16.11. Melanchólia a depresia v živote kresťana (2) - vybrané usmernenia 2Kor 2,6-7 #603
20.11. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 Základy viery #601
20.11. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 Základy viery #604
20.11. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602
23.11. Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia Žalm 120-134 Prehľad knihy Žalmov #605
27.11. Rodina - rozšírené učenie (1) - syn a dcéra pod autoritou otca/rodičov Num 30,3-16 Príprava na manželstvo #608
27.11. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607
30.11. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609
04.12. Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo Pr 5,1-14 Príprava na manželstvo #610
04.12. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611
07.12. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614
11.12. Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia Gen 24,1-27 Príprava na manželstvo #613
11.12. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612
14.12. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615
18.12. Hľadanie si manželky a manžela (2) - prejavenie záujmu Gen 24,28-58 Príprava na manželstvo #616
18.12. Ľud oddávajúci sa Bohu Num 6,1-21 Numeri sľuby\\nazarejskéoddanie sa Bohu #617
21.12. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618
25.12. V plnosti času Boh poslal Syna Gal 4,4-5 #619