Kázané slovo » Archív z roku 2012
Ďalšie roky: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
01.01. Ľud žehnaný Hospodinom Num 6,22-27 Numeri požehnanie\\Áronovsképožehnanie\\opis #620
08.01. Chodenie (2) - cieľ, dĺžka, plán Jer 2,1-6 Príprava na manželstvo #622
08.01. Ako Pán Ježiš zvíťazil nad pokušeniami satana Mat 4,1-11 #621
11.01. Účel jestvovania cirkevného zboru Zj 1,12-20 #623
15.01. Chodenie (3) - zásady, čistota, schôdzky, zodpovedanie sa Gen 24,60-67 Príprava na manželstvo #624
15.01. Ľud dávajúci Hospodinovi Num 7 Numeri #625
22.01. Dobré skutky (1) - definícia, dôsledky pre neveriacich v evanjelium Ef 2,1-9 Základy viery #627
22.01. Kto je kresťan podľa listu Filemona Fil 1 H #626
25.01. Zápas s diablom (1) - rámec a perspektíva pre boj Zj 12,1-6 #628
29.01. Dobré skutky (2) - dôsledky definície dobrých skutkov pre veriacich Gal 3,1-5 Základy viery #630
29.01. Ľud majúci svetlo od Boha Num 7,89-8,4 Numeri #629
01.02. Zápas s diablom (2) - revanie leva 1Pet 5,6-11 #631
05.02. Dobré skutky (3) - dôležitosť a dôvod konania Tit 2-3 Základy viery #632
05.02. Ľud očistený pre službu Pánovi Num 8,5-26 Numeri #633
08.02. Rodinné stíšenia Žalm 78,5-8 Spravovanie času #634
12.02. Dobré skutky (4) – danie seba ku konaniu dobrých skutkov Tit 2,1-15 Základy viery #636
12.02. Ľud žijúci vierou na Baránkovi Num 9,1-14 Numeri #635
19.02. Krst Duchom Svätým (1) - úvod, pozadie a dôležitosť Mat 3,1-17 Základy viery #638
19.02. Ľud vedený Hospodinom Num 9,15-10,36 Numeri #637
26.02. Krst Duchom Svätým (2) - priblíženie definície Mat 3,1-12 Základy viery #641
26.02. Ľud sťažujúci sa a žiadajúci si zlého Num 11 Numeri #642
29.02. Zborové prosebné modlitebné stretnutia Sk 1,13-14 #639
04.03. Krst Duchom Svätým (3) - dostupnosť Sk 19,1-7 Základy viery #644
04.03. Ľud kde sa útočí na autority Num 12 Numeri #643
11.03. Krst Duchom Svätým (4) - dopad Sk 1,4-5,8 Základy viery #647
11.03. Ľud čo neveril svojmu Bohu Num 13-14 Numeri #646
14.03. Žalmy (22) - Pomoc od Hospodina a postoj k cirkvi Žalm 121-122 Prehľad knihy Žalmov #650
18.03. Zvrchovaná milosť Božia (1) nevyhnutná - Úplná skazenosť Rim 3,9-20 Základy viery #649
18.03. Ľud čo je v privilégií obetí až na jeden prípad Num 15 Numeri #648
21.03. Žalmy (23) - Ako získať pomoc a pomoc z minulosti Žalm 123-124 Prehľad knihy Žalmov #651
25.03. Zvrchovaná milosť Božia (2) uplatnená - Neodolateľná milosť Ef 2,1-6 Základy viery #653
25.03. Ľud čo musí rozpoznávať pravé kňazstvo Num 16-17 Numeri #652
01.04. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (1) - učenie Ef 1,3-5 Základy viery #654
01.04. Ľud čo správne hľadí na dary služby Num 18 Numeri #655
06.04. Ukrižovanie spravodlivého Spasiteľa Luk 22,7-23,56 evanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #658
08.04. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (2) - úžitok Rim 8,28-34 Základy viery #656
08.04. Vzkriesenie spravodlivého Spasiteľa Luk 24 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #657
15.04. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (1) - učenie Iz 53,3-6;10-12 Základy viery #659
15.04. Ľud denne očisťovaný z pošpinení Num 19 Numeri #660
18.04. Získavanie duši pre Ježiša (1) - celkový náčrt pre zbor Luk 5,1-11 #661
22.04. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (2) – niektoré námietky Jan 3,16 Základy viery #663
22.04. Ľud v smutnom čase Num 20 Numeri #662
29.04. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (3) – niektoré praktické dôsledky 1Kor 1,21-25 Základy viery #664
29.04. Chodenie v pravde 2Jána #665
06.05. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (1) – sľub bezpečnosti spásy Jan 10,24-30 Základy viery #666
06.05. Nasledovanie dobrých príkladov 3Jána #667
13.05. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (2) – vytrvanie svätých (1) Mat 24,9-13 Základy viery #669
13.05. Ľud zachraňovaný Hospodinom Num 21,1-9 Numeri #668
16.05. Získavanie duši pre Ježiša (2) - svedectvo a motívy Luk 5,5-11 #670
20.05. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (3) – vytrvanie svätých (2) Luk 22,31-32 Základy viery #672
20.05. Ľud s rýchlym postupom Num 21,10-35 Numeri #671
23.05. Získavanie duši pre Ježiša (3) – charakter tých čo získavajú Luk 5,1-11 #673
27.05. Zvrchovaná milosť Božia (6) - záverečné nabádania Ef 1 Základy viery #674
27.05. Ľud čo dostáva požehnanie namiesto prekliatia Num 22-24 Numeri #675
30.05. Získavanie duši pre Ježiša (4) – čo máme k dispozícii Rim 1,18-23 #676
03.06. Ľud so slávnou perspektívou budúcnosti Num 23-24 Numeri #677
06.06. Získavanie duši pre Ježiša (5) – získanie pozornosti Sk 17,17-21 #679
10.06. Ľud a tragédia rany v čase víťazstiev a požehnaní Num 25 Numeri #681
13.06. Získavanie duši pre Ježiša (6) – Druhy prístupov (1) k seba spravodlivým Luk 18,9-14 #680
17.06. Ľud ktorý dostane dedične podiel v zemi Num 26,1 - 27,11 Numeri #685
20.06. Získavanie duší pre Ježiša (7) – Druhy prístupov (2) k ľahkovážnym Jan 4,6-29 #683
24.06. Ľud čo dostáva nového vodcu Num 27,12-23 Numeri vodca\\voľbapastorpastier\\úradstarší\\ustanoveniestarší\\rozpoznaniecirkev\\autority #687
27.06. Získavanie duší pre Ježiša (8) – Druhy prístupov (3) k ateistom Rim 1,18-32 #688
01.07. Ľud čo má plán pre spoločenstvo s Bohom Num 28-29 Numeri kalendár\\židovkýsviatky\\ich významuctievanie\\regulatívny princípspoločenstvo s Bohom #690
08.07. Ľud čo má prístup do spoločenstva s Bohom Num 28-29 Numeri obete\\zápalnéobete\\za hriechobete\\liateobete\\obilné #692
15.07. Ľud, čo je žehnaný sľubmi Hospodinovi Num 30 Numeri sľuby\\náboženskésľuby\\zrušeniesľuby\\kláštorné #694
22.07. Ľud čo vidí spravodlivý súd Num 31 Numeri náročné miesta v Biblii\\zahubenie Kanánasúdpomsta #696
29.07. Ľud čo vedie svätú vojnu Num 31 Numeri svätá vojnaduchovný zápasvojna\\cirkev #697
16.08. Náš duchovný boj a nepriateľ Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #699
17.08. Stratégia nášho boja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #700
17.08. Opasok pravdy Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #701
18.08. Pancier spravodlivosti Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #702
18.08. Obuv hotovosti evanjelia pokoja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #703
19.08. Štít viery Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #704
19.08. Prilba spasenia Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #705
19.08. Meč ducha Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #706
26.08. Ľud Boží a pragmatizmus Num 32 Numeri cirkev\\pragmatizmuslojalita #707
02.09. Ľud posilňovaný minulou skúsenosťou s Bohom Num 33 Numeri #708
09.09. Ľud Boží a ich krásne dedičstvo Num 34 Numeri nebo\\opisdedičstvo\\duchovnédedičstvo\\fyzickédedičstvo\\skúsenosť #709
16.09. Ľud čo úspešne zaujíma dedičstvo Num 33,50-56 Numeri #711
23.09. Ľud čo pozná miesto prekliatia požehnanie Num 35:1-8 Numeri prekliatie\\zmenené na požehnanie #713
30.09. Ľud čo má útočisko Num 35,9-34 Numeri útočištné mestovražda\\neúmyslenádesatoro\\nezabiješveľkňazpomstiteľ krvivina\\legálna a morálna #715
07.10. Ľud čo ide vierou vpred Num 36 Numeri viera\\hrdinoviaviera\\charakter #717
14.10. Milujucim Boha všetko spolu pôsobí na dobré Rim 8,28 #722
21.10. Modlitba - podobenstvo o vdove Luk 18,1-8 #723
28.10. Úvod do listu Korintským 1Kor 1,1-2 Prvý list Korintským úvod\\1.KorintskýmKorint\\korešpondenciaKorint\\problémyzbor\\Korint #719
04.11. Tri prvotné postoje k listu 1Kor 1,1-9 Prvý list Korintským cirkev\\odchodycirkev\\praváapoštol\\autoritaapoštol\\znakyKristus\\dostatočnosť a centrálnosťcirkev\\hodnota #721
11.11. Volanie k jednote v cirkevnom zbore 1Kor 1,10-17 Prvý list Korintským cirkev\\jednotacirkev\\rozdelenia #724
18.11. Svetská múdrosť a múdrosť Božia 1Kor 1,17-31 Prvý list Korintským cirkev\\múdrosťkríž Kristovmúdrosť svetamúdrosť Božia #727
25.11. Moc Božia a kázanie Krista 1Kor 2,1-5 Prvý list Korintským kázanie\\mockríž Kristovkázanie\\presviedčanie #728
02.12. Slávnejšia múdrosť Božia 1Kor 2,6-16 Prvý list Korintským zjavenieosvietenieslávnejšie evanjelium #731
09.12. Byť, môcť byť a nebyť ako dieťa 1Kor 3,1-4 Prvý list Korintským detitelesnosť #733
16.12. Ako hľadieť na služobníkov 1Kor 3,5-9 Prvý list Korintským služobníci evanjeliapohľad na služobníkov #734
23.12. Predivné meno Spasiteľa Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #736
25.12. Predivný príchod Spasiteľa Mat 1,18-25 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod KristaPosolstvo anjela #738
30.12. Zodpovednosť služobníkov 1Kor 3,10-20 Prvý list Korintským služobníci evanjeliazodpovednosť služby #740