Kázané slovo » Archív z roku 2013
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
01.01. Všetko je vaše 1Kor 3,21-23 Prvý list Korintským Bohatstvo v Kristovinovoročná kázeňdary v cirkviBožia prozreteľnosť #741
06.01. Hodnotenie služobníkov a ich vernosť 1Kor 4,1-5 Prvý list Korintským služobníci v KristoviVernosť #743
13.01. Pýcha a konanie voči nej 1Kor 4,6-8 Prvý list Korintským pýchatalenty #744
20.01. Volanie k životu v perspektíve kríža 1Kor 4,8-21 Prvý list Korintským #747
27.01. Čistota v zbore a cirkevná disciplína 1Kor 5,1-13 Prvý list Korintským cirkevná disciplínadruhy cirkevnej disciplínyčistota v cirkevnom zbore #748
03.02. Donášanie svojich súdov pred svet 1Kor 6,1-11 Prvý list Korintským cirkevná disciplínasúdenia sa #751
10.02. Všetko smiem 1Kor 6,12 Prvý list Korintským kresťanská slobodavšetko smiem #753
17.02. Zápas so smilstvom 1Kor 6,13-20 Prvý list Korintským smilstvomiesto tela #754
24.02. Ako sa postaviť k manželstvu 1Kor 7,1-17 Prvý list Korintským manželstvo celibát rozvod #756
03.03. Ako sa postaviť k povolaniam 1Kor 7,17-35 Prvý list Korintským povolania práca stavy manželstvo svet #758
10.03. Robenie rozhodnutí 1Kor 8,1-11,1 Prvý list Korintským robenie rozhodnutí rozhodovanie sa mäso obetované modlám kresťanská sloboda #760
17.03. Prečo má mať cirekvný zbor zhromaždenia? Jan 20,19-22 Zhromaždenia cirkevného zboru #763
17.03. Známosť nadúva, láska buduje 1Kor 8 Prvý list Korintským poznanie vzťah medzi láskou a poznaním poznanie použité v láske #762
24.03. Prečo mať ďalšie zhromaždenie v deň Pánov? Lev 23,3 Zhromaždenia cirkevného zboru #764
24.03. Zrieknutie sa práva kvôli evanjeliu v živote Pavla 1Kor 9 Prvý list Korintským všetkým byť všetkým znaky apoštolov zhrnuté podporovanie služobníkov evanjelia #768
29.03. Čo získal kríž? (1) – Vykúpenie Marek 10,45 evanjelium Učenie Pána JežišaVykúpenie #765
31.03. Prečo mať evanjelizačné zhromaždenie? 1Kor 15,1-4 Zhromaždenia cirkevného zboru #766
31.03. Čo urobilo vzkriesenie pre učeníkov Jan 20,20 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #767
07.04. Pády v kresťanskom živote 1Kor 10,1-14 Prvý list Korintským pády #771
07.04. Hlbšie hľadanie Krista Jan 6,26 evanjelium Výroky Pána JežišaHľadanie Krista #770
14.04. Utekajte pred modlárstvom 1Kor 10,14-22 Prvý list Korintským modlárstvo ikony sochy omša #772
14.04. Ó, kiež by mali srdce ako toto... Deut 5,29 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchNové srdce Znovuzrodenie\znaky #773
21.04. Ženy ženami a mužovia mužmi aj na uctievaní 1Kor 11,2-16 Prvý list Korintským autorita muža hlava poddávanie sa ženy šatky obliekanie #775
21.04. Rozpoznanie svojho dlhu Luk 7,36-50 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena hriešnicadlh #776
28.04. Sebecký postoj pri uctievaní a jeho súdenie 1Kor 11,17-34 Prvý list Korintským sebectvo pri uctievaní Večera Pánova - príprava Hriech ako dôvod nemoci #777
28.04. Aj večnosť im dal do sŕdc Kazateľ 3,11 evanjelium Z vyučujúcich kníhVedomie večnosti v srdci všeobecné zjavenie #778
05.05. Nariadenie Večere Pánovej a jej prospechy 1Kor 11,23-26 Prvý list Korintským Večera Pánova - nariadenie Večera Pánova - prospechy Večera Pánova – Kristova prítomnosť #780
05.05. Uchvacujúce tajomstvo evanjelia 1Tim 3,16 evanjelium Epištolové výrokyEvanjelium ako odhalené tajomstvo z čoho pozostáva #781
12.05. Čo sú duchovné dary a ich rozlíšenie 1Kor 12,1 Prvý list Korintským Duchovné dary #784
12.05. Obrátenie a primknutie sa ku Kristovi Luk 5,1-11 evanjelium Novozmluvné udalostiZázračný rybolovPeter – jeho skúsenosť Obrátenie – spôsob a znaky pokorenie a videnie hriechu #783
19.05. Použitie duchovných darov k jednote 1Kor 12,2-31 Prvý list Korintským Duchovné dary odchody zo zboru Kristovo telo miestny cirkevný zbor #787
19.05. Predivný účinok krvi Spasiteľa Ján 19,34 evanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Kristakrv Kristova #786
02.06. Čo je láska 1Kor 13 Prvý list Korintským Láska\\definícia Láska\\prominetnosť Láska\\rast #798
02.06. Potopa a záchrana pred ňou Gen 6-8 evanjelium Starozmluvné udalostiPotopa Noach súd varovania #796
09.06. Nevyhnutnosť lásky 1Kor 13,1-3 Prvý list Korintským Láska\\dôležitosť Láska a duchovné dary #801
09.06. Spoznanie sa bez lásky k Bohu Jan 5,42 evanjelium Výroky Pána JežišaNeláska a jej znaky Znaky lásky k Bohu #799
16.06. Prejavy lásky v cirkevnom zbore 1Kor 13,4-7 Prvý list Korintským Láska\\prejavy Láska\\opisy #804
16.06. Balzam pre hriechom ranené duše Jer 8,22 evanjelium Prorocký apelLiek na hriech Balzam z Gileadu #803
23.06. Večné trvanie lásky 1Kor 13,8-11 Prvý list Korintským Láska\\trvanie Láska\\v nebi #806
23.06. Prechod zo smrti do života Luk 15,11-24 evanjelium PodobenstváMárnotratný synPokánie Obrátenie návrat k Bohu #807
30.06. Stíhajte lásku 1Kor 14,1 Prvý list Korintským Láska\\stíhanie Bratská láska #810
30.06. Pozri na muža, čo zachraňuje Iz 52,13-53,12 evanjelium Prorocký apelKristus Smrť na kríži Jeho človečenstvo #808
07.07. Horlite o duchovné dary 1Kor 14,1 Prvý list Korintským Duchovné dary\\horlenie #814
07.07. Volanie robotníkov do kráľovstva Mat 20,1-16 evanjelium PodobenstváRobotníci na viniciPovolanie Príchod ku Kristovi vstupovanie do kráľovstva #813
14.07. Uctievanie s porozumením 1Kor 14,2-25 Prvý list Korintským Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\porozumenie #815
14.07. Prečo si zvoliť Krista za svojho Kráľa 2Sam 5,1-2 evanjelium Starozmluvné udalostiKristus\Kráľ dôvody zvoliť si Krista za kráľa #817
21.07. Pohostenie obedmi v deň Pánov Mat 25,31-46 #820
21.07. Uctievanie podľa poriadku 1Kor 14,26-33,40 Prvý list Korintským Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\poriadok #818
21.07. Ako Pán Ježiš otvára naše oči Jan 6,1-41 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotaObrátenie Duchovná slepota uzdravenie #819
28.07. Letáky a ich použitie pre šírenie evanjelia - vymedzenie, opodstatnenie a povzbudenie Sk 8,1-5 #822
28.07. Môžu ženy učiť a byť v úradoch v cirkevnom zbore? 1Kor 14,34-40 Prvý list Korintským Ženy v zhromaždení Ženy\\učenie Ženy\\úrady #821
28.07. Hľadiac na nebeskú oblohu Žalm 8,4-5 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia veľkosť a moc #823
04.08. Päť lekcií pre šťastný život Pris 3,1-10 #826
04.08. Obrátenie Pavla a obrátenie nás Sk 26 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie PavlaObrátenie\prejavy Obrátenie\opisy #824
11.08. Miesto Božej vôle v živote kresťana Jak 4,13-17 #827
11.08. Jasaj neplodná Iz 54,1 evanjelium Prorocký apelSpasenie bez skutkov jedine z milosti #828
15.08. Priblíženie témy kráľovstva Božieho Ján 3,1-12 Kráľovstvo Božie #833
16.08. Príchod kráľovstva Božieho Mat 13,24-43 Kráľovstvo Božie #834
16.08. Podstata Božieho kráľovstva Mk 12,28-34 Kráľovstvo Božie #835
16.08. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej moci Mat 12,22-29 Kráľovstvo Božie #838
17.08. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej spravodlivosti Mat 5,17-30 Kráľovstvo Božie #836
17.08. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božích požehnaní Mat 13,44-46 Prorocký apel #837
18.08. Kráľovstvo Božie a Cirkev Mat 16,13-20 Kráľovstvo Božie #831
18.08. Vstupovanie do kráľovstva Božieho Mat 22,1-14 Kráľovstvo Božie #832
18.08. Druhý príchod Pána Ježiša Krista a materializmus Luk 17,20-37 evanjelium Učenie Pána JežišaDruhý príchodDruhý príchod Pána Ježiša Krista\opis\spôsob materializmus #829
25.08. Problém praktickej nevery vo zmŕtvychvstanie ľudí 1Kor 15 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\zdroje nevery 1Kor 15 prehľad #841
25.08. Kristus vstal - takto kážeme 1Kor 15,1-11 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\Kristus vstal #839
25.08. Prebuď sa, kto spíš Ef 5,14 evanjelium Epištolové výrokyNeobrátený stav ako duchovný spánok #840
01.09. Bez vzkriesenia je naša viera bez podstaty a účinku 1Kor 15,12-19 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\viera #843
01.09. Kráľov hnev a úsmev Pr 16,14-15 evanjelium Z vyučujúcich kníhBoh Kráľ hnev #842
08.09. Jednota s Pánom Ježišom vo vzkriesení 1Kor 15,20-34 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie krst za mŕtvych #845
08.09. Volanie k obtiaženým Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána JežišaVolanie evanjelia stav v hriechu #846
15.09. Kresťan a občiansky aktivizmus Mat 22,16-22 občiansky aktivizmus #847
15.09. Slávnejšie telá pre veriacich 1Kor 15,35-56 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie nové telá veriacich duševné a duchovné telo #848
15.09. Celý Kristus pre celý život Luk 5,36 evanjelium PodobenstváZáplata na staré rúchoSebaspravodlivosťSpasenie bez skutkov #849
22.09. Čo teraz...keďže vstanem z mŕtvych 1Kor 15,57-58 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie dôsledky zmŕtvychvstania pre prítomnosť námaha na Pánovom diele #852
22.09. Spasenie vierou v nevideného Krista Luk 7,1-10 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniastotníkov sluhaViera v Krista v nebi Stotníkov sluha #851
29.09. Nepokoj a Božie vedenie v každodenných situáciách Fil 4,6-7 robenie rozhodnutí/denné pokoj a nepokoj vo veciach #855
29.09. Zbierka a dôležitosť dávania 1Kor 16,1-4 Prvý list Korintským Dávanie zbierka desiatky zbierka pre chudobných v Jeruzaleme #853
29.09. Z hlbín hriechov k plnému odpusteniu Žalm 130 evanjelium Z vyučujúcich kníhOdpustenie z milosti Evanjelium #854
06.10. Plány v práci pre Pána 1Kor 16,5-12 Prvý list Korintským Plány plánovanie jednota zboru otvorené dvere miesto písania listu #857
06.10. Poznanie a naplnenie svojho duchovného smädu Ján 4,1-26 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena SamaritánkaPrázdnota Skazenosť večný život #859
13.10. Veľké záverečné nabádania 1Kor 16,13-14 Prvý list Korintským Záverečné nabádania zhrnuté aplikácie #860
13.10. Aký je Boh, ktorého uctievame Zj 4-5 evanjelium Novozmluvné udalostiNeboUctievanie Otvorenie knihy Nebo #861
20.10. Nabádanie pre náležité správanie sa k služobníkom 1Kor 16,15-18 Prvý list Korintským vďačnosť správanie sa k služobníkom #863
20.10. Mocné vyslobodenie Ex 2,24-25 evanjelium Starozmluvné udalostiVyslobodenie vyslobodenie z Egypta #864
27.10. Pozdravy, výstraha, prianie a uistenie 1Kor 16,19-24 Prvý list Korintským záver listu pozdravy svätý bozk anathema #866
27.10. Koho slovo privedie k spaseniu Luk 8,4-15 evanjelium PodobenstváŠtvoraká pôdaPočúvanie slova štvoraká pôda #867
03.11. Priblíženie knihy Daniel Dan 1,1 Daniel Úvod ku knihe Daniel Prehľad knihy Daniel Boh na tróne Božia zvrchovanosť #870
03.11. Utiekanie sa pod Jeho krídla Rút 1,1-2,13 evanjelium Starozmluvné udalostiZanechanie sveta utiekanie sa ku Pánovi #869
10.11. Z Jeruzalema do Babylona Dan 1,1-3 Daniel Úvod ku knihe Daniel Poslední Judskí králi Babylonské zajatie #871
10.11. Viera, ktorá prináša hriešnym očistenie Mat 8,1-4 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniamalomocenstvoCharakter zachraňujúcej viery #872
17.11. Skúšky v živote veriacich a ich zámer Dan 1-6 Daniel Skúšky v živote veriacich Zámer skúšok #873
17.11. Hľadanie a nájdenie Pána Jer 29,13 evanjelium Prorocký apelHľadanie Pána #874
24.11. Na svete, ale nie podľa sveta Dan 1,3-21 Daniel Svetáctvo žitie na svete a bez sveta deti kresťanov na svete #876
24.11. Získanie útechy a istoty v evanjeliu 1Jan 1,8-2,1 evanjelium Epištolové výrokyIstota z evanjelia #877
01.12. Kompromisy a ako ich nespraviť Dan 1,8-21 Daniel Kompromisy rozpoznanie kompromisu presvedčenie neurobiť kompromis #878
01.12. Stvorenie človeka Gen 1,27 evanjelium Starozmluvné udalostiStvorenie človeka človek na Boží obraz #880
08.12. Sen, čo vyžaduje výklad Dan 2,1-11 Daniel sen a sny túžba poznať pravdu svetská múdrosť bezmocná #882
08.12. Prekvapujúca transakcia Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikánOspravedlnenie farizej a publikán kto sa ponižuje bude povýšený #881
15.12. Božia zvrchovanosť v čase skúšok Sk 27 #885
15.12. Nie pre našu spravodlivosť Deut 9 evanjelium Starozmluvné udalostiSebaspravodlivosť #884
22.12. Chodenie vierou v čase skúšok Sk 27 #888
22.12. Prečo prišiel Pastier Jan 10,1-18 evanjelium PodobenstváPastierPrvý príchod prečo prišiel Pán Ježiš #889
25.12. Mudrci od východu a čo sa učíme od nich Mat 2,1-12 Vianoce Mudrci od východu Uctievanie narodeného Krista #890
29.12. Ako sa modliť v skúške Dan 2,12-23 Daniel modlitba v skúške #893
29.12. Štyri závažné skutočnosti Heb 9,27-28 evanjelium Epištolové výrokyZávažné skutočnosti Smrť Súd Obeť zmierenia Druhý príchod Pána Ježiša #892