Kázané slovo » Archív z roku 2014
Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
05.01. Výklad a význam sna o soche Dan 2,24-49 Daniel #896
05.01. Abrahám obetuje Izáka Gen 22,1-19 evanjelium Starozmluvné udalosti #895
12.01. Falošné uctievanie Dan 3,1-7 Daniel #899
12.01. Získanie neba násilím Mat 11,12 evanjelium Výroky Pána Ježiša #898
19.01. Jednanie viery v skúške Dan 3,8-18 Daniel #901
19.01. Spasiteľné ocenenie Mesiáša Luk 4,14-30 evanjelium Učenie Pána Ježiša #902
26.01. Kristus so svojim ľudom v skúškach Dan 3,19-26 Daniel #904
26.01. Hodnota ľudskej duše Žalm 22,21 evanjelium Z vyučujúcich kníh #903
02.02. Konce našich skúšok Dan 3,26-30 Daniel #907
02.02. Obrátenie Lýdie Sk 16,12-15 evanjelium Novozmluvné udalostiLýdia #906
09.02. Boh obracia aj kráľov Dan 3,31-33 Daniel #910
09.02. Krehkosť a krátkosť ľudského života Iz 40,6-8 evanjelium Prorocký apel #909
16.02. Pôst (1) – priblíženie a definícia Pôst #914
16.02. Čo skúsenostne sprevádza pravé obrátenie Dan 3,31-4,34 Daniel #913
16.02. Zbavenie sa duchovnej obmedzenosti Luk 13,10-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniažena s prehnutou chrbticou #912
23.02. Kristom inšpirovaná viera Mk 4,35-41 Lekcie z búrky na mori #915
23.02. Ako rozvinúť Kristocentrický život Fil 1,12-29 Kristocentrický život #916
02.03. Pôst (2) – prospechy pôstu Mat 6,17-18 Pôst #919
02.03. Svedectvo o obrátení Dan 3,31-4,34 Daniel #918
02.03. Požehnaný rok plesania Lev 25,8-12 evanjelium Apel z kníh Mojžišových #917
09.03. Priority vo voľbách Rim 13,1-7 #920
09.03. Posolstvo o pýche Dan 3,31-4,34 Daniel #922
09.03. Kto môže byť učeníkom Luk 14,25-35 evanjelium Učenie Pána JežišaUčeníctvo #921
16.03. Pôst (3) – plánovanie pôstu Mat 9,9-17 Pôst #925
16.03. Balsazárova hostina Dan 5,1-31 Daniel #924
16.03. Sčítaný, odvážený a rozdelený Dan 5,25-28 Danielevanjelium Starozmluvné udalosti #923
23.03. Pôst (4) – príprava na pôst Kaz 5,1-2 Pôst #928
23.03. Nenechaj sa zastaviť slúžiť svojmu Bohu Dan 6 Daniel #926
23.03. O kúkoli medzi pšenicou Mat 13,24-30 evanjelium PodobenstváKúkoľ a pšenica #927
30.03. Pôst (5) – priebeh pôstu Mat 4,1-11 Pôst #931
30.03. Daniel, muž modlitby Dan 6,10-11 Daniel #930
30.03. Výnimočnosť Kristovej múdrosti 1Kr 4,29-34 evanjelium Starozmluvné udalosti #929
06.04. Pôst (6) – prekážky požehnania pôstu Mat 6,1 & 6,16-17 Pôst #932
06.04. Volanie k bázni Božej Dan 6,25-27 Daniel #933
06.04. Hriechy zanedbaní Mat 25,31-46 evanjelium Učenie Pána JežišaPosledný súd #934
13.04. Pôst (7) – príchod a podržanie si požehnaní pôstu Luk 18,1-8 Pôst #935
13.04. Zjavenie Daniela Dan 7-12 Daniel #936
13.04. Nenechať sa presvedčiť veriť v Krista Ján 3,22-36 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľa #937
18.04. Ježiš naozaj zomrel Ján 19,33-35 Ježiš naozaj #938
20.04. Osobné čítanie si Božieho Slova Mat 4,4 #940
20.04. Ježiš naozaj vstal Jan 20,8 Ježiš naozaj #941
20.04. Ježiš naozaj zachraňuje Jan 3,14-15 evanjelium Ježiš naozaj #939
27.04. Osobné spievanie piesní Kol 3,15-16 #944
27.04. Ježiš naozaj bol iba v raji Jan 19,30-41 Ježiš naozaj #942
27.04. Náš posmrtný život Luk 16,19-31 evanjelium Novozmluvné udalostiBoháč a Lazar #943
04.05. Osobná modlitba na stíšení Jak 5,16-18 #947
04.05. Ježiš naozaj vstúpil do nebies Jan 20,17 Ježiš naozaj #946
04.05. Ježiš skutočne po Božej pravici Sk 2,33-36 evanjelium Ježiš naozaj #945
11.05. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor #950
11.05. Svätí dostanú kráľovstvo Dan 7 Daniel #948
11.05. Tak dlho bez duchovného života Deut 29,4 evanjelium Apel z kníh Mojžišových #949
18.05. Trpezlivosť svätých Dan 8 Daniel #951
18.05. Ježiš kriesi k duchovnému životu Luk 7,11-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišavzkrieseniasyn naimskej vdovy #952
25.05. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor #954
25.05. Ciele diablovho útoku v cirkvi Dan 8,11-14 Daniel #953
25.05. Boh, čo ma dokonale pozná Žalm 139 evanjelium Z vyučujúcich kníh #955
01.06. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor #958
01.06. Božie sľuby, suverenita a modlitba Dan 9,1-3 Daniel #957
01.06. Veľké povolanie Gen 11,27-12,9 evanjelium Starozmluvné udalostiPovolanie Abraháma #956
08.06. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor #961
08.06. Modlitba, čo pohne Bohu srdce Dan 9,4-19 Daniel #960
08.06. Je nebo až tak nedostupné? Luk 14,15-24 evanjelium PodobenstváVeľká večera #959
15.06. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor #964
15.06. Dôvody pre ponižovanie sa pred Bohom Dan 9,1-23 Daniel #963
15.06. Hriechy ako šarlát odpustené Iz 1,18 evanjelium Prorocký apel #962
22.06. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor #966
22.06. Lepšia záchrana Dan 9,24-27 Daniel #965
22.06. Volanie pre žíznivé duše Jan 7,37-38 evanjelium Výroky Pána Ježiša #967
29.06. Muž so srdcom pre Pánov ľud Dan 10,1-4 Daniel #968
29.06. Silný ozbrojenec Luk 11,21-22 evanjelium PodobenstváSilný ozbrojenec #969
06.07. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor #972
06.07. Posilnený Kristom prijať zjavenie Dan 10,4-11,1 Daniel #971
06.07. Všetko vidiaci a všemocný Spasiteľ Zj 2,18-29 evanjelium Epištolové výroky #970
13.07. Vytrvalosť v práci evanjelia Joz 6,1-20 H #975
13.07. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synovia H #976
20.07. Neviditeľný boj Dan 10,12-11,1 Daniel #978
20.07. Trasenie sa Božieho Slova Iz 66,2 evanjelium Prorocký apel #977
27.07. Kázeň - Gen 13 Gen 13 #981
27.07. Ježiš vyšší než anjeli Heb 1,4-2,5 evanjelium Epištolové výroky #979
03.08. Kázeň Gen - 18-19 #982
03.08. Ježiš ako človek menší než anjeli Heb 2,5-3,1 evanjelium Epištolové výroky #980
10.08. Noachova archa a naša záchrana v Kristovi Žalm 1 H #992
10.08. Kalebova viera Žalm 80 H #993
13.08. Stav neviny - Boh učinil človeka cele spravodlivého Gen 1,26 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #983
14.08. Stav v hriechu - hriešnosť nášho prirodzeného stavu (1) Gen 6,1-7 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #984
14.08. Stav v hriechu - hriešnosť nášho prirodzeného stavu (2) Gen 6,1-7 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #985
14.08. Stav v hriechu - úbohosť nášho prirodzeného stavu Luk 13,1-9 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #986
15.08. Stav v hriechu - nevyliečiteľnosť nášho prirodzeného stavu Rim 5,6-11 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #987
15.08. Stav milosti - znovuzrodenie (1) 1Pet 1,1-25 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #988
15.08. Stav milosti - znovuzrodenie (2) 1Pet 1,1-25 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #989
16.08. Stav milosti - jednota medzi Kristom a veriacim (1) Jan 15,1-17 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #990
16.08. Stav milosti - jednota medzi Kristom a veriacim (2) Rim 5,1-5 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #991
17.08. Stav večnosti - smrť Žalm 90 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #994
17.08. Stav večnosti - rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným pri smrti Luk 16,19-31 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #995
24.08. Stav večnosti - vzkriesenie Žalm 92 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #996
24.08. Stav večnosti - posledný súd Žalm 149 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #997
31.08. Stav večnosti - nebeské kráľovstvo potom Zj 21 & 22 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #998
31.08. Stav večnosti - peklo Žalm 115 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #999
07.09. Boh histórie Dan 10,21-12,4 Daniel #1002
07.09. V zajatí nevery Jan 12,37 evanjelium Novozmluvné udalosti #1000
14.09. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor #1005
14.09. Postava Antikrista Dan 11,36-12,4 Daniel #1003
14.09. Od viery v divotvorcu k viere v Syna Božieho Jan 4,34-54 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniasyn kráľovho úradníka #1004
21.09. Obliekanie (1) – opodstatnenie a dôležitosť Gen 3,21 Obliekanie sa #1008
21.09. Veľké súženie kresťanov Dan 12,1-4 Daniel #1007
21.09. Keď duša už musí volať o záchranu Žalm 142 evanjelium Z vyučujúcich kníh #1006
28.09. Obliekanie (2) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (1) Gen 3,21 Obliekanie sa #1009
28.09. Koľko ešte, kým príde koniec Dan 12,5-13 Daniel #1010
28.09. Prekvapujúce odpustenie Mat 18,23-27 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľ #1012
05.10. Obliekanie (3) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (2) Pr 31,30 Obliekanie sa #1013
05.10. Kráčanie v ústrety koncu Dan 12,13 Daniel #1015
05.10. Poznám prekvapujúce odpustenie? Mat 18,28-35 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľ #1014
12.10. Obliekanie (4) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (3) Gen 3,21 Obliekanie sa #1018
12.10. Prečo milovať listy Tesalonickým 1Tes & 2Tes Listy Tesalonickým #1016
12.10. Volanie veriť v Ježiša, že je Boh, ak človek má byť spasený Jan 14,1-14 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníci #1017
19.10. Obliekanie (5a) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (4) Gen 3,21 Obliekanie sa #1021
19.10. Zázrak v Tesalonikách 1Tes 1-3 Listy Tesalonickým #1020
19.10. Vernosť Božieho sľubu 2Sam 21,7 evanjelium Starozmluvné udalosti #1019
20.10. Obliekanie (5b) – Princíp 1 - zakrývanie nahoty (5) doplnenie Gen 3,21 Obliekanie sa #1022
26.10. Obliekanie (6) – Princíp 2 - vyjadrovanie rozdielnosti pohlavia Deu 22,5 Obliekanie sa #1023
26.10. Pozdrav nad pozdravy 1Tes 1,1 Listy Tesalonickým #1025
26.10. Čo nespraví a čo spraví človeka Božím dieťaťom Jan 1,13 evanjelium Výroky Pána Ježiša #1024
02.11. Obliekanie (7) – Princíp 3 - potláčanie pýchy života Jakub 4,16 Obliekanie sa #1027
02.11. Veľké vďaky Bohu 1Tes 1,2-3,12 Listy Tesalonickým #1028
02.11. Posledné dve milostivé príležitosti 1Kr 20 evanjelium Starozmluvné udalosti #1026
09.11. Obliekanie (8) – Princíp 4 - oddelenie sa od sveta 1Jan 2,15-17 Obliekanie sa #1031
09.11. Tri isté znaky vyvolených 1Tes 1,2-4 Listy Tesalonickým #1030
09.11. Život je viac Luk 12,22-34 evanjelium Učenie Pána Ježiša #1029
16.11. Obliekanie (9) – Princíp 5 - prejavovanie úcty Rim 13,1-7 Obliekanie sa #1032
16.11. Ako roznietiť vieru, lásku a nádej 1Tes 1,3-2,20 Listy Tesalonickým #1033
16.11. Veľké zistenia Gal 2,20b evanjelium Epištolové výroky #1034
23.11. Obliekanie (10) – Princíp 6 - pobožný žiariaci príklad 1Pet 1,14-19 Obliekanie sa #1037
23.11. Povzbudenie zostať pri evanjeliu 1Tes 1,5-10 Listy Tesalonickým #1036
23.11. Synu, daj mi svoje srdce Pr 23,26 evanjelium Z vyučujúcich kníh #1035
30.11. Stručný prehľad Evanjelia Jána (1.časť) Jan 1,1-4;20,26-31 #1041
30.11. Modlárstvo a obrátenie sa od neho 1Tes 1,9 Listy Tesalonickým #1040
30.11. Svadba v Káne a jej volanie k Spasiteľovi Jan 2,1-11 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #1039
07.12. Stručný prehľad Evanjelia Jána (2.časť) Jan 13-21 #1044
07.12. Charakter opravdivých služobníkov evanjelia 1Tes 2,1-12 Listy Tesalonickým #1043
07.12. Figovník, čo nenesie ovocie Luk 13,6-9 evanjelium PodobenstváNeplodný figovník #1042
14.12. Obliekanie (11) – Princíp 7 - podpora zdravia Ef 5,29 Obliekanie sa #1046
14.12. Povzbudenie pri utrpeniach pre vieru 1Tes 2,13-16 Listy Tesalonickým #1045
14.12. Prekvapujúci Záchranca 1Sam 17 evanjelium Starozmluvné udalosti #1047
21.12. Svedectvo pred zborom Žalm 116,10 #1049
21.12. Kristus – túžba histórie a národov Iz 51,5 #1051
21.12. Kristus – túžba Simeona a nás Luk 2,25-35 evanjelium Stretnutia s JežišomSimeon #1048
25.12. Kristus – túžba sa stala skutočnosťou Luk 2,6-7 #1050
28.12. Obliekanie (12) – Uplatnenie - dôvody Jak 1,22 Obliekanie sa #1054
28.12. Znaky vernosti a záujmu 1Tes 2,17 - 3,13 Listy Tesalonickým #1053
28.12. Stále nezachránení Jer 8,20 evanjelium Prorocký apel #1052