Kázané slovo » Archív z roku 2015
Ďalšie roky: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
04.01. Obliekanie (13) – Uplatnenie - oblasti Rim 14,12 Obliekanie sa Obliekanie uplatnenie oblasti aplikácie #1057
04.01. Súženie - životný program pre kresťanov 1Tes 3,3-4 Listy Tesalonickým súženie pre Krista teológia súženia #1055
04.01. Zákonník v potrebe Ježiša Luk 10,25-37 evanjelium Stretnutia s JežišomZákonníkSebaspravodlivosť Milosrdný samaritán #1056
11.01. Obliekanie (14) – Obliekanie detí Ef 6,1-4 Obliekanie sa Obliekanie Výchova detí - základné princípy obliekanie detí #1060
11.01. Napomínanie sa v cirkevnom zbore 1Tes 4,1 Listy Tesalonickým napomínanie disciplíny #1059
11.01. Mnohé uzdravenia Mk 6,53-56 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviaceréKristova dostupnosť pre hriešnika Uzdravenia #1058
18.01. Obliekanie (15) – príbuzné oblasti 2Tim 3,16-17 Obliekanie sa Obliekanie rôzne oblasti #1063
18.01. Posvätenie v živote veriaceho 1Tes 4,3 Listy Tesalonickým posvätenie dôležitosť počiatočné posvätenie pokračujúce posvätenie #1062
18.01. Zvrchovaný veľký Boh, hodný našej dôvery Iz 40 evanjelium Prorocký apelBožia suverenita Božia veľkosť verenie Boha v časoch bezbožnosti #1061
25.01. Občianska podpora rodiny Jakub 4:17 Občan rodina podpora rodiny #1066
25.01. Posvätenie ako dvojitý zápas 1Tes 4,1–12 Listy Tesalonickým posvätenie umŕtvovanie hojnenie v svätosti #1064
25.01. Zomierať raz v Pánovi a zomierať raz bez Pána Zj 14,13 evanjelium Epištolové výrokyZomieranie #1065
01.02. Priblíženie Biblického pohľadu na homosexualitu Rim 1,21-27 Homosexualita #1068
01.02. Posvätenie podľa príkazov Pána Ježiša 1Tes 4,2 Listy Tesalonickým posvätenie prikázania pre kresťanov príkazy Pána Ježiša #1069
01.02. Bôle Spasiteľa Žalm 69 evanjelium Z vyučujúcich kníhBôle Pána Ježiša #1070
08.02. Realita o občianskej spoločnosti, v ktorej žijeme 1 Jan 5,19 Realita o občianskej spoločnosti referendum o rodine #1072
08.02. Napomenutie k zanechaniu smilstva 1Tes 4,3-8 Listy Tesalonickým smilstvo niektoré motívy pre zanechanie #1073
08.02. Boží záujem o kajúcich hriešnikov Luk 15,1-7 evanjelium PodobenstváStratená ovcaO stratenej ovci Spasiteľ prijíma kajúcich hriešnikov pokánie #1071
15.02. Priblíženie princípov pre uctievanie piesňami Žalm 100 Uctievanie základné princípy - prehľad #1076
15.02. Čo je bratská láska 1Tes 4,9 Listy Tesalonickým bratská láska #1074
15.02. Čo sa naučiť od detí o vstupe do kráľovstva Luk 18,15-17 evanjelium Výroky Pána JežišaPokiaľ nebudete ako deti lekcie od detí o vstupe do kráľovstva #1075
22.02. Kremácia alebo pochovanie tela do zeme? 1Kor 6,20 Pohreb kremácia pochovanie #1079
22.02. Bratská láska v kontexte cirkevného zboru 1Tes 4,9 Listy Tesalonickým bratská láska zbor odpustenie #1077
22.02. Akú neprávosť má Boh, že sa od Neho vzďaľujeme? Jer 2,5 evanjelium Prorocký apelNaša neprávosť Dôvodenie prečo je hriešne opustiť Boha #1078
01.03. Pastor (9) – rozlíšenie daru – základná schéma 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru základný náčrt rozlíšenia daru #1082
01.03. Ako vyzerá, čo prináša a kde je bratská láska 1Tes 4,9-10 Listy Tesalonickým bratská láska bratská láska v Tesalonike bratská láska podľa Pána Ježiša čo vypôsobuje bratská láska #1080
01.03. Nový Vodca Deut 3,28 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchNový vodca Spasenie jedine cez Krista #1081
08.03. Pastor (10) – rozlíšenie daru – charakter 1 1Tim 3,1-15 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora #1084
08.03. Ako rozhojniť bratskú lásku 1Tes 4,10 Listy Tesalonickým bratská láska ako rozhojniť bratskú lásku #1085
08.03. Klamstvá o našom stave bez pokánia Luk 3,7-9 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána KrstiteľaKlamstvá o našom stave #1083
15.03. Pastor (11) – rozlíšenie daru – charakter 2 Žalm 1 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora osobný život s Bohom modlitba posotj k Božiemu Slovu ctnosti #1088
15.03. Napomenutie pracovať 1Tes 4,11-12 Listy Tesalonickým práca dôstojnosť práce prikázanie pracovať #1086
15.03. Ako vyzerá viera, ktorá zachraňuje Gen 12,1-8 evanjelium Starozmluvné udalostiPovolanie Abraháma Viera Abraháma #1087
22.03. Pastor (12) – rozlíšenie daru – charakter 3 Sk 16,1-2 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život člena v zbore slúženie v zbore služby #1090
22.03. Napomenutie ohľadom zosnulých kresťanov 1Tes 4,13-18 Listy Tesalonickým druhý príchod vytrhnutie zmŕtvychvstanie dispenzacionalizmus odmietnutý #1091
22.03. Čo ma privedie k spaseniu ? Sk 10,1-11,18 evanjelium Novozmluvné udalostiKornéliusKornélius Hľadanie spasenia Čo nezachraňuje Jedine Kristus #1089
29.03. Pastor (13) – rozlíšenie daru – charakter 4 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život v domácnosti vedenie domácnosti manžel otec správca manželka zamestnanie občan okolie #1094
29.03. Pre pozostalých kresťanov 1Tes 4,13-18 Listy Tesalonickým smrť zomieranie postoj pozostalých kresťanov ako využiť pohreb, situáciu #1092
29.03. Slepec pri Jerichu a naša cesta od slepoty Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotaBartimeus Slepec pri Jerichu spasenie z viery samotnej opis našej slepoty #1093
03.04. Cesta Šimona Cyrenejského Luk 23,26 Ukrižovanie Šimon Cyrenejský #1095
05.04. Udalosti v deň vzkriesenia Jan 20,1 Vzkriesenie Zosúladenie 4 evanjelií svedectva apologetika prehľad #1098
05.04. Cesta žien k hrobu a späť Luk 24,1-12 Vzkriesenie Cesta žien k hrobu a späť #1097
05.04. Cesta Emauzských učeníkov Luk 24,13-35 evanjelium Stretnutia s JežišomEmauzskí učeníciVzkriesenie Cesta emauzských učeníkov Vzkriesenie Krista v SZ Písmach #1096
12.04. Pastor (14) – rozlíšenie daru – dar samotný 1 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1101
12.04. Príprava na druhý príchod Pána 1Tes 5,1-11 Listy Tesalonickým príchod koniec sveta viera, láska, nádej príprava na druhý príchod #1099
12.04. Podobenstvo o vlečnej sieti Mat 13,47-51 evanjelium PodobenstváVlečná sieťPodobenstvo Vlečná sieť potreba znovuzrodenia posledný súd, oddelenie #1100
19.04. Pastor (15) – rozlíšenie daru – dar samotný 2 Mat 13,51-52 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1104
19.04. Napomenutie vážiť si a preveľmi milovať svojich pastorov 1Tes 5,12-13 Listy Tesalonickým práca pastorov láska k pastorom prekážky vážiť si pastorov #1103
19.04. Opretie sa o Hospodina 2Kron 13-16 evanjelium Starozmluvné udalostiAbijáš Aza opieranie sa o Hospodina veriť Bohu #1102
26.04. Pastor (16) – rozlíšenie daru – dar samotný 3 1Tim 3,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora spravovanie schopný spravovať #1105
26.04. Napomenutie k pokoju medzi členmi zboru 1Tes 5,13 Listy Tesalonickým pokoj v zbore pokoj medzi bratmi a sestrami zachovávanie pokoja #1107
26.04. Čo nás robí špinavými? Mat 15,1-20 evanjelium Výroky Pána Ježišasrdcečo poškvrňuje človeka? hriešna prirodzenosť úplná skazenosť porušenie desatora #1106
03.05. Pastor (17) – rozlíšenie daru – osobné povolanie 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru osobné povolanie túžba po práci pastora #1108
03.05. Napomenutie k správaniu sa k neriadnym, malomyseľným a slabým 1Tes 5,14 Listy Tesalonickým pokoj v zbore neriadni slabomyseľní slabí zhovievavosť v zbore #1109
03.05. Boh hodný najvyššieho rešpektu a uznania Job 40,6-42,6 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia všemohúcnosť Naše utíchnutie pred Bohom behemot leviatan dinosaurus drak #1110
10.05. Pastor (18) – rozlíšenie daru – prozreteľnosť Tit 1,6 Pastor rozpoznanie daru prozreteľné otváranie dverí pre dar a uplatnenie #1111
10.05. Napomenutie zlé odplácať dobrým 1Tes 5,15 Listy Tesalonickým odplácať zlé dobrým vzťahy v zbore vzťahy v domácnosti kresťanov #1113
10.05. Získanie čiastky, ktorá ostane Luk 10,38-42 evanjelium Stretnutia s JežišomMária a MartaMária a Marta priorita počúvať Spasiteľa #1112
17.05. Pastor (19) – rozlíšenie daru – vedenie cirkvi Žalm 25,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1115
17.05. Napomenutie vždycky sa radovať 1Tes 5,16 Listy Tesalonickým radosť vždycky sa radovať #1114
17.05. Nádherná realita Božieho Syna Fil 2,5-11 evanjelium Epištolové výrokyOsoba Krista Kristovo poníženie a povýšenie Dôvody veriť v Ježiša #1116
24.05. Pastor (20) – rozlíšenie daru – uzatvorenie Mat 7,21-22 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1117
24.05. Napomenutie k neprestajnej modlitbe 1Tes 5,17 Listy Tesalonickým radosť napomenutie sa neprestajne/bez prestania modliť #1119
24.05. Kiežby boli múdri vidieť svoj koniec Deut 32,29 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchBožia pieseň Cesta s Bohom a bez Boha #1118
07.06. Napomenutie k ďakovaniu vo všetkom 1Tes 5,18 Listy Tesalonickým vďačnosť napomenutie byť vďačný v každej okolnosti #1126
07.06. Nevieš, že si biedny a na poľutovanie? Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježišazbor v Laodicei vlažnosť sebestačnosť #1127
14.06. Napomenutie neuhášať Ducha Svätého 1Tes 5,19 Listy Tesalonickým uhášanie Ducha duchovná obnova #1129
14.06. Prečo nie je žiadne odsúdenie cez evanjelium Rim 8,1-4 evanjelium Epištolové výrokyOdsúdenie Kristus náš zástupca evanjeliová skúsenosť #1128
21.06. Čítanie kresťanských kníh Ef 5,16 Čítanie kresťanských kníh spravovanie času #1132
21.06. Napomenutie nepohŕdať proroctvami 1Tes 5,20 Listy Tesalonickým proroctvo pohŕdanie proroctvom pohŕdanie Božím Slovom #1131
21.06. Podobenstvo o prenajatej vinici Luk 20,9-19 evanjelium PodobenstváPrenajatá vinicaPodobenstvo o prenajatej vinici zmýšľanie srdca voči Kristovi zbavenie sa Boha #1130
28.06. Napomenutie všetko skúšať 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým skúšanie hľadanie Božej vôle robenie rozhodnutí #1133
28.06. Som naozaj účastník novej zmluvy ? Jer 31,31-40 evanjelium Prorocký apelNová zmluva Znaky tých čo sú v novej zmluve #1134
01.07. Obnovenie záujmu a plnenia si povinností niesť evanjelium hynúcim (1) Pr 24,11 Šírenie evanjelia triezvy pohľad na hynúcich #1135
05.07. Služba kresťanských kníh Jak 4,17 Služba kresťanských kníh e-shop #1138
05.07. Napomenutie držať dobré 1Tes 5,21 Listy Tesalonickým dobré držať ako držať dobré #1136
05.07. Bude málo ľudí spasených? Luk 13,22-30 evanjelium PodobenstváTesná bránaTesná brána Nasledovanie Krista usilovanie sa vojsť #1137
12.07. Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (1) Mk 5,1-20 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia zodpovednosť pre všetkých kresťanov niesť evanjelium #1141
12.07. Napomenutie oddeliť sa od zlého 1Tes 5,22 Listy Tesalonickým oddelenie sa od zlého oddelenie #1140
12.07. Záchrana Ráchab vierou Joz 2,1-21 evanjelium Starozmluvné udalostiRáchab spasenie vierou Pád Jericha #1139
19.07. Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (2) Jan 1,35-47 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia celkový pohľad na našu zodpovednosť #1143
19.07. Duch, duša, telo. Sme tri zložky v našej bytosti? 1Tes 5,23 Listy TesalonickýmZákladná anatómia človeka Duch, duša telo zložky ľudskej prirodzenosti prečo sme dvojzložkový #1142
19.07. Mať dušu, ktorá nezomiera Mk 8,35-37 evanjelium Základná anatómia človekaExistencia duše ako vedieť, že mám nezomierajúcu dušu #1144
22.07. Dvojzložková bytosť človeka a dôsledky toho Rim 7,15-25 Základná anatómia človeka Duch, duša telo zložky ľudskej prirodzenosti prečo sme dvojzložkový použitie zložiek človeka #1145
26.07. Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (3) – oblasti dlhodobých prekážok Luk 12,1-12 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia oblasti prekážok #1149
26.07. Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení 1Tes 5,23-24 Listy TesalonickýmZákladná anatómia človeka Duch, duša telo vysvetlenie čo znamená tu modlitba o posvätenie sľub o posvätení #1147
26.07. Rozbitý život uzdravený Mk 5,22-34 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaUzdravenie ženy trpiacej na krvotok #1146
29.07. Čo je ľudské srdce a čo sa v ňom deje Heb 10,1-18 Základná anatómia človeka Srdce zložky ľudskej prirodzenosti srdce a úplná skazenosť srdce a znovuzrodenie #1148
02.08. Ako hľadieť na zodpovednosť niesť evanjelium (4) – dokončenie Žalm 96 Zodpovednosť kresťana niesť evanjelium Šírenie evanjelia niektoré prekážky povzbudenie niesť evanjelium malá viera #1151
02.08. Nabádanie modliť sa za služobníkov Slova 1Tes 5,25 Listy Tesalonickým modlitba za služobníkov Slova #1152
02.08. Kristus nadovšetko ľúbezný Veľpieseň 5,2-16 evanjelium Z vyučujúcich kníhAlegória Opis Krista #1150
09.08. Nabádanie k svätým bozkom 1Tes 5,26 Listy Tesalonickým pozdravy sväté bozky #1167
09.08. Zobrať vážne Kristove Slová Mat 7,24-27 evanjelium PodobenstváDvaja staviteliaPodobenstvo o dvoch staviteľoch ísť hlboko #1168
11.08. Úvod ku dielu a k téme umŕtvovania hriechu Rim 8 Umŕtvovanie hriechu #1153
11.08. Priblíženie veršu R 8:13 o umŕtvovaní ‎hriechu Rim 8,13 Umŕtvovanie hriechu #1154
12.08. Nevyhnutnosť umŕtvovania hriechu Rim 7,15-25 Umŕtvovanie hriechu #1155
12.08. Spôsobovateľ umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 Umŕtvovanie hriechu #1156
12.08. Úžitok z umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 Umŕtvovanie hriechu #1157
13.08. Čo to je a čo nie je umŕtvovanie hriechu Gal 5,16 Umŕtvovanie hriechu #1158
13.08. Predpoklady úspešného umŕtvovania ‎hriechu Iz 58 Umŕtvovanie hriechu #1159
14.08. Usmernenia (1) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 Umŕtvovanie hriechu #1160
14.08. Usmernenia (2) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 Umŕtvovanie hriechu #1161
14.08. Usmernenia (3-7) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Žalm 130 Umŕtvovanie hriechu #1162
15.08. Usmernenia (8-9) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Iz 40,12-31 Umŕtvovanie hriechu #1163
15.08. Uskutočnenie umŕtvenia hriechu Mat 11,1-6 Umŕtvovanie hriechu #1164
16.08. Nabádanie k verejnému čítaniu Božieho Slova 1Tes 5,27 Listy Tesalonickým verejné čítanie Božieho Slova #1166
16.08. Volanie Múdrosti k múdrosti Pr 1,20-33 evanjelium Z vyučujúcich kníhVolanie Krista sa zastaviť naše nemúdre konanie sľuby evanjelia #1165
23.08. Štefan - obrana pred Sanhedrinom Sk 6; 7,1-53 Sanhedrin Štefan obrana #1169
23.08. Skutoční pútnici a cudzinci na svete Heb 11,13 evanjelium Epištolové výrokya cudzinci na svete pútnické znaky kresťana SZ očakávali nebo #1170
30.08. Štefan - muž plný Svätého Ducha Sk 7,57-61 kameňovanieŠtefanSanhendrin #1172
30.08. Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 Listy Tesalonickýmevanjelium Epištolové výrokyzáverečný pozdrav milosť nášho Pána Ježiša Krista #1171
06.09. Pastor (21) – prijatie daru – dôležitosť Rím 13,7 Pastor Pastor prijatie daru cirkvou aj jednotlivcami #1175
06.09. Prečo druhý list Tesalonickým? 2Tes 1-3 Listy Tesalonickým Prehľad druhého listu Tesalonickým Čo je v ňom zaujímavé #1173
06.09. Viera v búrke Luk 8,22-25 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouutíšenie búrkyUtíšenie búrky na mori uplatňovanie viery u neveriacich uplatňovanie viery u veriacich #1174
13.09. Pastor (22) – prijatie daru – priblíženie povinností 1Kor 16,15-18 Pastor Pastor priblíženie povinností voči pastorovi #1178
13.09. Pozdrav a prvé posilnenie pre prenasledovaných 2Tes 1,1-2 Listy Tesalonickým Pozdrav k listu prenasledovania a súženia Sílas Silván privlastnenie si Boha vierou #1177
13.09. Štyri varovné pamätníky pre našu dobu Luk 17,20-37 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniaDruhý príchod Pána Ježiša varovanie pred materializmom Potopa Sodoma a Gomora Lót Lótova žena pád Jeruzalema vychvátenie #1176
20.09. Pastor (23) – prijatie daru – cirkevným zborom (1) Sk 6,1-7 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi #1181
20.09. Ďalšie povzbudenia pre prenasledovaných 2Tes 1,3-10 Listy Tesalonickým Povzbudenie prenasledovným Boží nahradzujúci súd Boží pomstiaci sa súd povzbudenie iným kresťanom #1180
20.09. Ja som Svetlo sveta Jan 8,12 evanjelium Výroky Pána Ježišaja somJa som svetlo sveta svetlo a tma #1179
27.09. Pastor (24) – prijatie daru – cirkevným zborom (2) 1Kor 9,3-14 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1182
27.09. Hrozivá perspektíva neobrátených pri druhom príchode Pána Ježiša 2Tes 1,6-9 Listy Tesalonickým Druhý príchod stav bezbožných po vzkriesení Zjavenie Pána Ježiša Pomsta neobráteným večné zahynutie #1184
27.09. Aká je spasiteľná viera pozorovaná u Abraháma? Gen 15,1-6 evanjelium Starozmluvné udalostiViera - charakter Abrahám spasenie z viery samotnej #1183
04.10. Pastor (25) – prijatie daru – cirkevným zborom (3) 1Tim 5,17-18 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1185
04.10. Oznamovanie hrozivej perspektívy neobráteným dnes 2Tes 1,6-9 Listy Tesalonickým Peklo hovorenie neveriacim o pekle a zahynutí Biblický prehľad #1186
04.10. Keď nás Boh volá 1Sam 3,9-10 evanjelium Starozmluvné udalostiÚčinné povolanie povolanie Samuela #1187
11.10. Pastor (26) – prijatie daru – jednotlivými členmi zboru Gal 6,6 Pastor Pastor priblíženie povinností členov zboru jednotlivo voči pastorovi #1188
11.10. Modlitba o zachovanie do konca 2Tes 1,11-12 Listy Tesalonickým zachovanie a zotrvanie modlitba o zachovanie Biblický prehľad #1189
11.10. Pánov plač nado mnou? Luk 19,41-44 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniaPlač nad Jeruzalemom Vstup do Jeruzalema Pánova ľútosť #1190
18.10. Pastor (27) – prijatie daru – záverečné nabádania Žalm 72,14 Pastor Pastor nabádania na záver k prijatiu daru pastora #1191
18.10. Nedať sa zviesť do chybného učenia 2Tes 2,1-17 Listy Tesalonickým ochrana pred chybami v učení podmienenosť druhého príchodu #1192
18.10. Potreba pevného bodu pre nás Kazateľ 1,1-11 evanjelium Z vyučujúcich kníhMárnosť života bez Boha Pevné body, čo zostávajú #1193
25.10. Stručné priblíženie 1. Tesalonickým 1Tes 1Tesalonickým – prehľad Prenasledovanie Napomenutia Druhý príchod #1194
25.10. Kedy bude druhý príchod Pána Ježiša Krista? 2Tes 2,3 Listy Tesalonickým čas Kristovho príchodu znaky Kristovho príchodu #1195
25.10. Je dokonané Jan 19,30 evanjelium Výroky Pána Ježišana krížiJedine Kristus Je dokonané #1196
01.11. Praktická pomoc od zboru svojim členom 1Tim 5,3-10 Služby oficiálne od zboru Je dokonané #1197
01.11. Veľké odpadnutie a príchod antikrista pred koncom 2Tes 2,3-8 Listy Tesalonickým odpadnutie antikrist človek hriechu #1198
01.11. Odveké slávy nášho Spasiteľa Jan 1,1-14 evanjelium Učenie Pána JežišaKristova sláva #1199
08.11. Bližší pohľad na osobu antikrista 2Tes 2,3-8 Listy Tesalonickým antikrist človek hriechu #1200
08.11. Prekvapujúce víťazstvo v súde Zach 3,1-10 evanjelium Prorocký apelospravedlnenie jedine milosť jedine Kristus jedine viera #1201
15.11. Príprava na príchod antikrista 2Tes 2,3-8 Listy Tesalonickým príchod antikrista prenasledovania posledné prenasledovanie #1203
15.11. Čo nám podľa Ježiša hovoria tragédie Luk 13,1-9 evanjelium Učenie Pána JežišaVarovaniatragédie nešťastia pokánie #1202
22.11. Súdne zatvrdenie neveriacich a neprijatie pravdy s láskou 2Tes 2,9-12 Listy Tesalonickým príchod antikrista oklamanie neveriacich prijatie pravdy s láskou #1205
22.11. Privedenie mŕtveho k životu Jan 11,1-45 evanjelium Zázraky Pána JežišavzkrieseniaLazárpovolanie znovuzrodenie moc Slova #1204
29.11. Obstátie do konca aj v najhoršom 2Tes 2,13-15 Listy Tesalonickým vyvolenie textus receptus obstátie do konca v najhoršom #1207
29.11. Prečo Boh nepočuje, keď ho hľadám? Iz 58-59 evanjelium Prorocký apelkeď Boh mlčí Božia blízkosť otvorené priznanie pred Bohom #1206
06.12. Držanie apoštolského podania a otázka tradície 2Tes 2,15 Listy Tesalonickým tradícia podanie od apoštolov #1208
06.12. Ako naložíme so svojimi životmi a talentami? Mat 25,14-30 evanjelium PodobenstváTalentypodobenstvo o talentoch zverené talenty #1209
13.12. Modlitba o vnútornú silu 2Tes 2,16 -17 Listy Tesalonickým vnútorná sila modlitba #1210
13.12. Keď trasenie nestačí Sk 24,24-26 evanjelium Novozmluvné udalostiFelixAntonius Felix trasenie nestačí #1211
20.12. Modlitebný zápas o úspech Slova Božieho 2Tes 3,1-2 Listy Tesalonickým modlitby za šírenie Slova úspech Božieho Slova modlitby za služobníkov #1212
20.12. Znamenie spásy a uverenie Pánovi Iz 7,1-14 evanjelium Prorocký apelnarodenie z panny Achaz #1213
25.12. Čo nám zvestuje narodenie Spasiteľa z panny Mat 1,23 narodenie z panny požehnania #1216
27.12. Prekonanie pochybností o narodení Krista z panny Luk 1,31-37 narodenie z panny apologetika posilnenie viery v počatie #1214
27.12. Naša odpoveď na narodenie Spasiteľa z panny Mat 2,1-12 evanjelium Stretnutia s JežišomMudrci od východuuctievanie Spasiteľa mudrci od východu #1215