Kázané slovo » Archív z roku 2016
Ďalšie roky: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
03.01. Pánova vernosť k nám 2Tes 3,3-5 Listy Tesalonickým Božia vernosť #1217
03.01. Iba ak Ty pôjdeš s nami Ex 33,15 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchPánova prítomnosť spasiteľná blízkosť #1218
10.01. Upriamenie našich sŕdc milovať podľa Boha 2Tes 3,5 Listy Tesalonickým Modlitba o lásku odpúšťanie #1220
10.01. Kristova láska k učeníkom Jan 13,1 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníciKristova láska k učeníkom #1219
17.01. Informačná vojna a kresťanova múdrosť 1Jan 5,19 Informačná vojna informačné média verejná mienka #1221
17.01. Upriamenie našich sŕdc mať trpezlivosť podľa Krista 2Tes 3,5 Listy Tesalonickým Modlitba o lásku odpúšťanie #1222
17.01. Trojité uzdravenie Mat 12,22-23 evanjelium Zázraky Pána JežišauzdraveniaviacnásobnéUzdravenie slepého a nemého a posadnutého úplná skazenosť #1223
24.01. Súhrn základného učenia o manželstve Gen 2,22-25 Manželstvo základný prehľad #1225
24.01. Neriadnosť v živote kresťana 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť lenivosť záhaľka práca #1224
24.01. Hospodinova dobrota ku všetkým Žalm 145,9 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia univerzálna dobrota všeobecná milosť #1226
31.01. Kresťanský pohľad na piesne a hudbu Ef 5,1-21 hudba piesne #1227
31.01. Keď neriadnosť pokračuje 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť cirkevná disciplína nad neriadnosťou záhaľka #1229
31.01. Spasiteľná milosť je viac Jan 3,1-10 evanjelium Stretnutia s JežišomNikodémBožia všeobecná milosť spasiteľná milosť nové narodenie #1228
07.02. Utíšenie mysle pre usilovnú a namáhavú prácu 2Tes 3,8-12 Listy Tesalonickým utíšenie sa pracovať práca konanie svojho povolania povolanie #1231
07.02. Živý Boh hodný nášho prijatia 1Sam 5,1-6,16 evanjelium Starozmluvné udalostiBoh je živý Boh Božia moc neostať na pol ceste ani zatvrdenie sa pred Bohom ani Jeho prijatie pochybovanie o Bohu #1230
14.02. Koniec záhaľke v prácach 2Tes 3,11-12 Listy Tesalonickým zaháľanie lenivosť Richard Baxter #1233
14.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (1) – charakter spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia charakter spasiteľnej viery #1232
21.02. Zásady pre službu na Pánovom diele 1Kor 15,57-58 Vymedzenie služieb zásady pre služby na Pánovom diele #1234
21.02. Modlitba o denný skúsenostný pokoj 2Tes 3,16 Listy Tesalonickým skúsenostný pokoj u kresťana #1235
21.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (2) – prejavy spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia prejavy spasiteľnej viery znaky obrátenia #1236
28.02. 1. list Jána o istote spásy (1) 1Jan Istota spasenia charakter spasiteľnej viery prehľad listu Jána #1237
28.02. Modlitba o Pánovu blízkosť 2Tes 3,16 Listy Tesalonickým Pánova blízkosť Pánova prítomnosť rozlíšenie Pánovej blízkosti #1239
28.02. Vedieť s istotou, že mám večný život (3) – trvanlivosť spasiteľnej viery 1Jan 5,13 evanjelium Epištolové výrokyIstota spasenia trvanlivosť spasiteľnej viery znaky obrátenia odpadnutie nebezpečenstvo odpadnutia #1238
06.03. 1. list Jána o istote spásy (2) 1Jan Istota spasenia prejavy spasiteľnej viery prehľad listu Jána #1241
06.03. Na autentickosti Slova Božieho záleží 2Tes 3,17 Listy Tesalonickým Písmo autentickosť zjavenie proroctvo #1240
06.03. Omnoho lepšie spoliehať sa na Hospodina ako na človeka Jer 17,1-18 evanjelium Prorocký apelSpoliehanie na Hospodina spoliehanie na človeka #1242
13.03. 1. list Jána o istote spásy (3) 1Jan Istota spasenia prejavy spasiteľnej viery trvácnosť spasiteľnej viery prehľad listu Jána #1243
13.03. Skúsenosť milosti Pána Ježiša pre denné posvätenie 2Tes 3,18 Listy Tesalonickým Milosť Pána Ježiša milosť pre posvätenie #1245
13.03. Kto nájde, stratí, a kto stratí, nájde Mat 10,39 evanjelium Výroky Pána Ježišacena učeníctva nesenie kríža kompromisy #1244
20.03. Opakovanie 2.listu Tesalonickým 2Tes #1248
20.03. Kniha Genesis je spoľahlivá Gen 1,1 GenesisGenesisSpoľahlivosť Genesis spoľahlivosť autorita autorstvo úvod ku knihe obrana #1246
20.03. Svadobné rúcho rozhoduje Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho synapodobenstvo o kráľovskej svadbe pripočítaná spravodlivosť Krista ospravedlnenie z viery #1247
25.03. Ukrižovanie Kráľa Mat 27,33-56 ukrižovanie Kráľa skupiny ľudí pod krížom #1249
27.03. Niektoré otázky spojené s udalosťami vzkriesenia Mk 16,1; Luk 23,56; 3 dni a 3 noci mŕtvi vstali po vzkriesení chystanie mastí na telo ženami #1252
27.03. Vzkriesený Kráľ Mat 28,1-20 vzkriesenie Kráľa skupiny ľudí pod krížom #1251
27.03. Bolo vzkriesenie – bude súd – musím činiť pokánie Sk 17,16-34 evanjelium Novozmluvné udalostiKázeň v Aténachkázeň v Aténach pokánie súd, vzkriesenie, pokánie #1250
03.04. Pre tých, ktorí idú životom sami (1) – úvod 1Kor 7,1-17 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami úvod dôvody preberania témy pre slobodných manželstvo #1253
03.04. Odomykanie knihy Genesis Gen 2,4 GenesisGenesisPrehľad Genesis rody toledot téma posolstvo vyvolenie #1255
03.04. Štyri nočné zázraky Mat 14,22-33 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouviaceréplavba po nasýtení 5 tisíc Kristus chodí po mori Peter chodí po mori Kristus vyťahuje Petra Utíšenie búrky viera v Kristovo Božstvo viera vo vládu nad prírodou #1254
10.04. Pre tých, ktorí idú životom sami (2) – prečo idú sami Mat 19,9-12 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami postihnutia od narodenia postihnutia od ľudí pre slobodných manželstvo dôvody, prečo ísť sami #1258
10.04. Hľa, Boh, ktorý je Stvoriteľom celého vesmíru Gen 1,1-2,3 GenesisGenesisStvorenie Genesis úvodná časť nebesia a zem Božie majestátne atribúty odmietnutie falošných filozofií #1257
10.04. Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti Kazateľ 11,9-12,8 evanjelium Z vyučujúcich kníhKazateľ Prázdnota mladosti Ťažkosti staroby nájsť Pána #1256
17.04. Pre tých, ktorí idú životom sami (3) – podstata stavu 1Kor 7,7 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami podstata stavu dar povolanie Božia vôľa #1259
17.04. Božia výpoveď o stvorení sveta Gen 1,2-2,3 GenesisGenesisStvorenie Genesis opis stvorenia sveta Božie majestátne atribúty #1260
17.04. Boh hojný odpustiť Iz 55,6-9 evanjelium Prorocký apelodpustenie #1261
24.04. Pre tých, ktorí idú životom sami (4) – charakter stavu (1) - cnostný 1Kor 7,7-9 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami charakter stavu cnosť daru RKC celibát #1264
24.04. Útoky na Božiu výpoveď o stvorení sveta Gen 1,1-2,3 GenesisGenesisStvorenie Genesis útoky na stvorenia sveta apologetika kreacionizmus #1263
24.04. Nečakaná milosť ľútostivého Boha Jon 1-4 evanjelium Starozmluvné udalostizvrchovaná milosť pokánie #1262
01.05. Pre tých, ktorí idú životom sami (5) – charakter stavu (2) - naplňujúci Mk 10,29-30 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami charakter stavu neuberanie naplnenia pri dare #1266
01.05. Veľké výpovede z Božej výpovede o stvorení sveta Gen 1,1-31 GenesisGenesisStvorenie Genesis výpovede zo stvorenia sveta #1267
01.05. Milosrdný Lekár pre hriešnikov Mat 9,9-13 evanjelium Stretnutia s JežišomMatúšobrátenie Matúša Milosrdenstvo a nie obeť pokánie #1265
08.05. Pre tých, ktorí idú životom sami (6) – prednosti stavu 1Kor 7,34 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami prednosti stavu #1268
08.05. Identita človeka: Stvorenie na Boží obraz Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka na Boží obraz #1269
08.05. Neodbytné hľadanie Pána v modlitbe Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdovapodobenstvo o vdove a bezbožnom sudcovi prosba hľadanie #1270
22.05. Pre tých, ktorí idú životom sami (7) – ťažkosti stavu (1) Fil 4,8-9 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu #1277
22.05. Praktické dôsledky zo stvorenia na Boží obraz Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka na Boží obraz - dôsledky #1278
22.05. Získavajúca viera, ktorá sa ľúbi Pánovi Heb 11,6 evanjelium Epištolové výrokyviera viera v sľuby Božie viera v Božie Slovo #1280
29.05. Pre tých, ktorí idú životom sami (8) – ťažkosti stavu (2) – samota Fil 4,13 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu samota #1283
29.05. Obnovenie Božieho obrazu u Adamových potomkov Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutého človeka do Božieho obrazu #1281
29.05. Tiahnutie povrazmi lásky Hoz 11,1-11 evanjelium Prorocký apelapely lásky Boha ľútosť nad hynúcimi získanie nás Pánom #1282
05.06. Zodpovednosti za svoj pohreb Luk 16,19-31 smrť a zomieranie zodpovednosti s mojim pohrebom #1284
05.06. Poslanie človeka: správca Zeme Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutej vlády človeka zmysel života #1285
05.06. Evanjelium je jednoduché a prístupné Deut 30,11-14 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchjednoduchosť evanjelia dostupnosť evanjelia #1286
12.06. Pre tých, ktorí idú životom sami (9) – ťažkosti stavu (3) – sexuálne pokušenia Kol 3,1-11 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu sexuálne pokušenia #1289
12.06. Uskutočňovanie mandátu vlády na tejto Zemi dnes cez Ježiša Krista Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka obnovenie padnutej vlády človeka zmysel života #1288
12.06. Náš nepatrne krátky život Žalm 90,4-6 evanjelium Z vyučujúcich kníhkrátkosť života Boží hnev na hriech zomieranie #1287
19.06. Zborová budova (1) – skutočný dôvod Ef 1,3-13 Cirkev Zhromažďovanie Budova #1290
19.06. Zaopatrenie človeka pre jeho poslanie Gen 1,26-31 GenesisGenesisIdentita a poslanie človeka stvorenie človeka zaopatrenie človeka miesto zaopatrenia #1291
19.06. Porozumenie Spasiteľovej smrti a jej prijatie Jan 12,20-33 evanjelium Stretnutia s JežišomProzelytiPohania chcú vidieť Ježiša keď smrť prináša život porozumenie smrti Spasiteľa čo dosiahla smrť Krista #1292
26.06. Zborová budova (2) – charakter podľa biblických princípov Hag 1,8 Cirkev Zhromažďovanie Budova Princípy určujúce budovu #1294
26.06. O čo mi vlastne ide? Sk 8,5-25 evanjelium Novozmluvné udalostiŠimon čarodejníkŠimon čarodejník falošné obrátenie ambícia moci a sebarealizácie biela mágia túžba po moci #1293
03.07. Vyvrcholenie stvoriteľského týždňa: požehnaný a oddelený deň pre človeka Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov sabat deň odpočinku požehnaný deň #1295
03.07. Cesta k uzdraveniu vierou Mat 9,27-31 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepotadvaja slepci v Kafarnaum viera v Kristovu moc hľadanie Pána uzdravenie vierou #1296
10.07. Čo robí Mojžiš so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov Mojžiš a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna rok plesania desatoro Božie prikázania židovské sviatky a kalendár #1298
10.07. Prekvapujúci kameň Luk 20,17-18 evanjelium Výroky Pána Ježišauholný kameň Kristus potreba mať Krista Kristus základ života #1297
17.07. Čo robí Kristus so stvoriteľským dňom odpočinku Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov Kristus a sabat zložky sabatu morálna teokratická ceremoniálna oslobodenie posun dňa na nedeľu kresťanský sabat #1300
17.07. Cesta pohanskej vdovy k živému Bohu 1Kr 17,8-24 evanjelium Starozmluvné udalostiEliáš a vdova zo Sareptyvdova zo Sarepty feničanka olej a múka vzkriesenie syna vdovy nepripúšťanie si reality pravého Boha obrátenie #1299
24.07. Apoštoli a deň Pánov Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov apoštoli a sabat cirkev a sabat kresťanský sabat trvalá platnosť štvrtého prikázania štvrté prikázanie presun dňa na nedeľu cirkevná história o sabate #1302
24.07. Bez pokánia niet budúcnosti Ez 33,21-33 evanjelium Prorocký apelpád Jeruzalema Ezechiel v Babylone pozostatok v Jeruzaleme skupina v Babylone výhovorky k pokániu potreba pokánia #1301
02.08. Úvod – autor a dielo 1Kor 2 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve John Flavel Prameň života spôsob počúvania #1307
02.08. Vznešenosť poznania o Kristovi 1Kor 2,2 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve kristológia kázanie Krista #1308
02.08. Kristova podstatná a odveká sláva Pr 8,30 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Kristus s Otcom odveká sláva #1309
03.08. Zmluva vykúpenia medzi Otcom a Synom Iz 53,12 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve zmluva vykúpenia zmluva milosti #1310
03.08. Láska Boha Otca ukázaná v darovaní svojho Syna nám Jan 3,16 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Otcova láska k ľuďom dar Pána Ježiša #1311
03.08. Nádherná osoba Krista Jan 1,14 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve pravý Boh a pravý človek hypostatická jednota #1312
04.08. Autorita, s ktorou Kristus ako Prostredník konal Jan 6,27 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve spečatenie Krista poverenie Syna #1314
04.08. Slávnostné zasvätenie Prostredníka Jan 17,19 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve zasvätenie Krista oddelenie sa k dielu #1315
04.08. Charakter Kristovho Prostredníctva 1Tim 2,5 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník zmierenie Obranca #1316
04.08. Kňaz: Charakter a nevyhnutnosť kňazstva Krista Heb 9,23 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník kňaz obeť zmierenia uspokojenie zákona #1319
05.08. Kňaz: Kristovo konanie ako kňaza Heb 10,14 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník kňaz prinášanie obete prihováranie sa #1320
05.08. Kňaz: Dôsledky Kristovho kňazského konania Gal 3,13 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník kňaz uspokojenie požiadavek zákony zaplatenie dedičstva #1321
06.08. Prorok: Zjavovanie Božej vôle Sk 3,22 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník prorok objektívne zjavenie #1317
06.08. Prorok: Osvetľovanie nášho porozumenia Luk 24,45 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník prorok osvetlenie zjavenia porozumenie otváranie srdca #1318
07.08. Kráľ: Nad všetkým pre dobro vykúpených Ef 1,22 Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláve Prostredník kráľ prozreteľnosť #1305
07.08. Kráľ: Nad životmi veriacich 2Kor 10,5 evanjelium Prameň života - ukazovanie Krista v Jeho sláveProstredník kráľ vláda Krista v srdci #1306
14.08. Gideon a hriech Izraela Sud 6 #1326
14.08. Nesmierna veľkosť Božej moci v spasení Ef 2,1-10 evanjelium Epištolové výroky #1325
21.08. Princípy pre žitie dňa Pánovho Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov princípy pre sabat prorocké apely štvrté prikázanie skutky núdze skutky milosrdenstva #1327
21.08. Novej zmluvy krv na odpustenie hriechov Mat 26,28 evanjelium Výroky Pána Ježišaodpustenie krv Krista Večera Pánova nová zmluva stará zmluva #1324
28.08. Praktické žitie dňa Pánovho podľa Jeho princípov Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov praktizovanie sabatu plánovanie sabatu príprava srdca pre sabat deti a sabat rozvrhnutie času a priorít pre sabat #1328
28.08. Ako obdržať večný život Luk 18,18-30 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládeneccesta spasenia bohatý mládenec povrchné dodržiavanie prikázaní modlárstvo v srdci #1329
04.09. Požehnania dňa Pánovho a ich získanie Gen 2,1-3 GenesisGenesisDeň Pánov požehnania sabatu prekážky požehnaniam sabatu #1331
04.09. Čo sa ešte musí stať, aby som veril Mat 16,1-4 evanjelium Stretnutia s JežišomFarizeovia a saduceovianevera skepticizmus znamenie z neba #1330
09.09. Srdce pre deti Rim 10,1 #1353
11.09. Z krásneho času do temnosti hriechu Gen 2,4-4,26 GenesisGenesisHriech 1.toledót – prehľad pád v kontraste s krásou #1332
11.09. Telesný a duchovný človek 1Kor 2,14-16 evanjelium Epištolové výrokytelesný človek duchovný človeka znovuzrodenie #1333
18.09. Pre tých, ktorí idú životom sami (10) – ťažkosti stavu (4) – clivosť po rodine Fil 4,3 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu sexuálne pokušenia #1334
18.09. Adam bol skutočne historicky prvý človek Gen 2,4-4,26 GenesisGenesisObrana Adam historický dôsledky evolúcie pravdivosť Písiem #1335
18.09. Pochopiť potrebu zmierenia sa teraz Luk 12,57-59 evanjelium PodobenstváZmierenie s protivníkom na cestezmierenie s Bohom zmieriť sa s protivníkom na ceste #1336
25.09. Pre tých, ktorí idú životom sami (11) – ťažkosti stavu (5) – slabosť čeliť životu Fil 4,13 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu slabosť čeliť životu #1337
25.09. Predivne stvorený človek Gen 2,5-7 GenesisGenesisČlovek v raji bližší pohľad na stvorenie človeka dizajn telo a duch prach zmluvný Boh #1338
25.09. Ohromná moc Spasiteľa Mk 5,1-20 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutieuzdravenie posadnutého v kraji Gadarénov démoni posadnutia #1339
02.10. Dve veľké udalosti z Genesis pri prinášaní evanjelia 2Pet 3,1-18 skeptici biblické štúdium svedčenie evanjelia #1340
02.10. Predivne umiestnený človek Gen 2,8-15 GenesisGenesisČlovek v raji raj rajská záhrada Éden rieky strom života nebo #1341
02.10. Nanovo nájsť Boha Žalm 78 evanjelium Z vyučujúcich kníhosobné obrátenie osobné spoľahnutie na Boha Božie veľké divy s Izraelom neveriace srdce putovanie po púšti #1342
09.10. Pre tých, ktorí idú životom sami (12) – ťažkosti stavu (6) – Nepochopenie od nevedomých Fil 4,13 Pre tých, ktorí idú životom sami ísť životom sami ťažkosti stavu nepochopenie od nevedomých #1343
09.10. Predivne zamestnaný človek Gen 2,15 GenesisGenesisČlovek v raji práca povolanie pracovať požehnanie pracovať prekážky pracovať práca na Pánovom diele #1344
09.10. Štyri veľké vytriezvenia Jan 6,22-40 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupyobrátenie motív ísť ku Kristovi cesta spasenia jedine vierou výlučnosť Krista pri spasení charakter viery ako osobné priľnutie Mária nepomôže #1345
16.10. Gideon a Božie zvláštne jednanie Sud 6,33-7,22 #1346
16.10. Sme Jeho dielom Ef 2,10 evanjelium Epištolové výroky #1347
23.10. Predivne zmluvne stojaci človek Gen 2,16-17 GenesisGenesisČlovek v raji zmluva skutkov realita zmluvy skutkov obsah zmluvy skutkov charakter zmluvy skutkov zámer zmluvy skutkov dopady zmluvy skutkov na nás zmluva milosti zmluvný reprezentant večný život #1348
23.10. Dve reptania voči Ježišovi Jan 6,41-58 evanjelium Stretnutia s JežišomZástupychlieb života zostúpenie z neba kŕmenie sa na Kristovi #1349
30.10. Niektoré praktické rady pre radostné dávanie 2Kor 8 & 9 dávanie financie desiatky vďačnosť #1352
30.10. Predivne spoločníkom obdarený človek Gen 2,18-25 GenesisGenesisČlovek v raji spoločník stvorenie ženy manželstvo samota #1350
30.10. Opatrný vidiac zlé sa skryje Pr 27,12 evanjelium Z vyučujúcich kníhopatrnosť prostosť nebezpečenstvo #1351
06.11. Sviatok všetkých svätých, všetkých zosnulých, Halloween Deut 18,9-15 sviatok všetkých svätých sviatok všetkých zosnulých Halloween #1354
06.11. Stvoriteľský pohľad na muža a ženu Gen 2,18-25 GenesisGenesisManželstvo muž žena dve pohlavia rovnosť pohlaví rozdielnosť pohlaví #1355
06.11. Rozhodné obrátenie a nasledovanie Krista Sk 8,26-40 evanjelium Novozmluvné udalostirozhodné obrátenie nasledovanie Krista vodný krst #1356
13.11. Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 Základy viery krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359
13.11. Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 Základy viery krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360
13.11. Mocné posolstvá krstu Rim 6,3-4 krst obrazy krstu znamenia krstu posolstvá krstu veriacim posolstvá krstu neveriacim posolstvá krstu krstencom #1358
13.11. Nečakané ušetrenie 2Kr 6,8-23 evanjelium Starozmluvné udalostinepriatelia Boží čas k pokániu Božia zhovievavosť #1357
20.11. Gedeon - napredovanie v službe napriek prekážkam Sud 7,22-8,35 #1363
20.11. Kristus zomrel za bezbožných Rim 5,6 evanjelium Epištolové výroky #1364
27.11. Bližšie pochopenie byť mužom a ženou Gen 2,18-25 GenesisGenesisManželstvo muž žena dve pohlavia mužskosť ženskosť #1361
27.11. Upriamenie na večnosť Luk 12,13-21 evanjelium PodobenstváMuž s bohatou úrodoumaterializmus dočasné hodnoty trvalé hodnoty byť bohatý v Bohu večnosť #1362
04.12. Vyznávanie si hriechov v spoločenstve Jak 5,16 Cnosti v spoločenstve vyznávanie hriechov navzájom spoločenstvo #1365
04.12. Božie stvoriteľské ustanovenie manželstva Gen 2,18-25 GenesisGenesisManželstvo manželstvo Božie stvoriteľské ustanovenie manželská zmluva poslanie manželstva #1366
04.12. Priľnutie ku skutočnému Bohu Deut 4,15-40 evanjelium Apel z kníh Mojžišovýchprvé prikázanie druhé prikázanie Mojžiš modly pravý Boh #1367
11.12. Viera potrebná pre spoločenstvo Deut 1,19-46 Cnosti v spoločenstve viera na spasenie viera na každý deň viera nevyhnutná pre spoločenstvo #1370
11.12. Stvoriteľský recept na šťastné manželstvo Gen 2,24 GenesisGenesisManželstvo šťastné manželstvo opustenie otca a matky ľnutie k svojej žene jedno telo #1369
11.12. Desať uzdravení, no len jedno spasenie Luk 17,11-19 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvomalomocenstvo uzdravenie #1368
18.12. Pokora v spoločenstve Luk 22,24-26 Cnosti v spoločenstve pokora pokra pri obrátení pokora v cirkevnom zbore #1371
18.12. Rady pre manželskú jednotu Gen 2,24 GenesisGenesisManželstvo budovanie jednoty duchovná jednota duševná jednota telesná jednota #1372
18.12. Anjelova zvesť Márii o narodení Spasiteľa Luk 1,26-38 evanjelium Novozmluvné udalostinarodenie z panny zvesť anjela Márii posilnenie viery v počatie #1373
24.12. Máriin chválospev pri príchode Spasiteľa Luk 1,46-55 Tri vianočné chválospevy Príchod Pána Ježiša Máriin chválospev Božia moc a milosrdenstvo #1376
25.12. Zachariášov chválospev pri príchode Spasiteľa Luk 1,67-79 Tri vianočné chválospevy Príchod Pána Ježiša Zachariášov chválospev historické spasenie zámer spasenia osobná skúsenosť spasenie #1377
25.12. Simeonov chválospev pri príchode Spasiteľa Luk 12,25-32 evanjelium Tri vianočné chválospevyPríchod Pána Ježiša Simeonov chválospev misia zomrieť v pokoji dostupnosť Spasiteľa #1378