Kázané slovo »
Najnovšie: 1 | 2 |
1. Šťastný nový rok Žalm 1 #1588 13.01.
2. Jozef naposledy skúša svojich bratov Gen 44 Genesis #1587 06.01.
3. Božia usvedčujúca milosť Genesis 43 Genesis #1585 30.12.18
4. Luk 1,46-55 Luk 1,46-55 #1586 23.12.18
5. Je Božia prozreteľnosť proti nám? Gen 42,36 Genesis #1584 16.12.18
6. Luk 1,1-25 ; 57-80 Luk 1,1-25 ; 57-80 #1583 09.12.18
7. Jozef skúša svojich bratov Gen 42,1-38 Genesis #1582 02.12.18
8. Choďte k Jozefovi po chlieb Gen 41,46-57 Genesis #1581 25.11.18
9. Z väzňa Jozefa druhý muž po faraónovi Gen 41,1-57 Genesis #1579 11.11.18
10. Boh pripravuje Jozefa pre veľkú službu Gen 40 Genesis #1578 28.10.18
11. Hospodin bol s Jozefom 2 Gen 39,7-23 Genesis #1577 14.10.18
12. Hospodin bol s Jozefom 1 Gen 39,1-6a Genesis #1576 26.08.18
13. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1575 19.08.18
14. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1574 12.08.18
15. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1573 05.08.18
16. Rim 8,28 Rim 8,28 List Rimskym #1572 29.07.18
17. Gen 38 Gen 38 Genesis #1571 15.07.18
18. Jozef ako typ Krista Gen 37 Genesis #1570 01.07.18
19. Svet a jeho prosperita Gen 36 Genesis #1569 17.06.18
20. Návrat k Bohu Gen 35 Genesis #1568 03.06.18
21. Gen 35,1-15 Gen 35,1-15 Genesis #1580 13.05.18
22. Čo prináša kompromis so svetom Gen 34 Genesis #1567 29.04.18
23. Stretnutie po dvadsiatich rokoch Gen 33,1 Genesis #1566 08.04.18
24. Moc Kristovho vzkriesenia Mat 27,57 - 28,20 #1565 01.04.18
25. Jákobov zápas s Bohom Gen 32 Genesis #1564 25.03.18
26. Jákob sa pripravuje na stretnutie s Ezavom Gen 32,1-20 Genesis #1563 04.03.18
27. Boh plní svoje sľuby napriek ťažkým okolnostiam Gen 30,24 Genesis #1562 18.02.18
28. Nech sa neľaká Vaše srdce Jan 14,1 #1561 11.02.18
29. Boh presahuje vojnu o rodenie detí Gen 29,31-30,24 Genesis #1560 04.02.18
30. Lea, dôvod ku chvále Genesis 29,31-45 Genesis #1557 28.01.18
31. Jakob stretáva Rácheľ a berie si ju za ženu Gen 29,1-30 Genesis #1555 21.01.18
32. Učiť sa plakať o milosť Žalospevy 1-5 evanjelium úvod k Žalospevom pokánie prehľad knihy plakanie pre hriech #1553 14.01.18
33. Božie osobné spasiteľné navštívenie Gen 28,10-22 Genesis Jákob Bétel schody do neba Jákob požehnaný od Boha #1554 14.01.18
34. Veľké pochopenie milosti Mat 20,1-16 evanjelium robotníci na vinici milosť spasenie z milosti bohatý mládenec #1552 07.01.18
35. Jákob získava otcovo požehnanie Gen 26,34-28,9 Genesis Izák Jákob Ézav Rebeka Jákob uchváti požehnanie Božia výchova hriechy #1551 07.01.18
36. Eben-Ezer – pamätník Pánovej pomoci 1Sam 7,1-12 evanjelium Eben Ezer Pomoc Hospodinova Spasenie koniec roku #1550 31.12.17
37. Pokračujúce požehnanie cez skúšky do pokoja Gen 26,15-33 Genesis Izák Abímelech požehnania závisť trojité použitie zákona a prikázaní studne návrat k dobrému kedy ustúpiť a kedy bojovať s neveriacimi blízko dobrého zboru #1549 31.12.17
38. Narodenie Pána Ježiša a naša reakcia na túto zvesť Luk 2,8-20 evanjelium #1547 24.12.17
39. Vojna medzi semenom zo ženy a semenom hada Gen 3,15 Genesis #1548 24.12.17
40. Nečakané svetlo v tmavej zemi Iz 9,1-7 evanjelium izraelské kráľovstvo Asýria zajatie tma a svetlo atribúty Spasiteľa #1539 17.12.17
41. Pokračujúce požehnanie Gen 26,1-14 Genesis Izák Abímelech požehnania pády #1541 17.12.17
42. Pohrdnutie veľkým privilégiom Gen 25, 27-34 Genesisevanjelium Ézav a Jákob prvorodenstvo privilégium spasenia pohrdnutie prvorodenstvom strata privilégia spasenia #1538 10.12.17
43. Narodenie vyvoleného Jákoba Gen 25,19-26 Genesis Jákob Ézav vyvolenie modlitba odpoveď na modlitby očakávanie zvrchovaná Božia milosť #1540 10.12.17
44. Pohľady za hrob Luk 16,19-31 evanjelium #1546 03.12.17
45. Niektoré lekcie zo života reformátora Ezechiáša 2Kron 29-32 #1534 03.12.17
46. Slobodná vôľa (1) Rim 7,19 2LBVV 2LBVV 9:1-5 slobodná vôľa realita slobodnej vôle charakter slobodnej vôle fungovanie vôle stav neviny stav hriechu stav milosti stav slávy #1533 29.11.17
47. Rozpoznanie hodnoty Pána Ježiša Krista Mat 26,6-13 evanjelium cenenie si Krista pomazanie Máriou priority vďačnosť služba Pánovi #1537 26.11.17
48. Život Jákoba – cesta vyvolených Gen 25,19-35,29 Genesis Jákobov život toledót ôsmy konflikt Jákoba a Ézava cesta vyvolených #1536 26.11.17
49. Kristus ako Prostredník (4) – držanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:9-10 Prostredník držanie Prostredníka úrady Krista úrad Proroka úrad Kňaza úrad Kráľa počet úradov Krista poradie úradov Krista #1532 26.11.17
50. Kristus ako Prostredník (3) – konanie Krista ako Prostredníka 1Tim 2,5 2LBVV 2LBVV 8:4-7 Prostredník konanie Prostredníka zmierenie poníženie Krista povýšenie Krista prospech z konania Prostredníka #1531 22.11.17