Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Denné chodenie s Pánom

Zápas o napredovanie
1. Život kresťana je život atléta 2Timoteovi 2,5 H #82 15.06-2007
2. Život kresťana je život farmára 2Timoteovi 2,6 H #83 17.06-2007
3. Zdravá nespokojnosť kresťana Fil 3,14 #331 02.09-2009