Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Cnosti
1. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391 10.01-2010
Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je dobrotivosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #4 16.03-2007
2. Ovocie Ducha je krotkosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #2 06.04-2007
3. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #9 25.01-2007
4. Ovocie Ducha je nežnosť (dobrota) Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #5 23.02-2007
5. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #7 08.02-2007
6. Ovocie Ducha je radosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #8 01.02-2007
7. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #3 23.03-2007
8. Ovocie Ducha je zhovievavosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #6 15.02-2007
Viera
1. Učeníci a potreba viery Mk 9,14-29 Evanjelium podľa Marka #488 13.03-2011
2. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546 07.08-2011
3. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 Numeri úvod\\Numeri #592 30.10-2011