Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je láska Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #9 25.01-2007