Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je pokoj Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #7 08.02-2007