Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Kresťanove milosti

Ovocie Ducha
1. Ovocie Ducha je vernosť Galatským 5,22 List GalatskýmOvocie Ducha #3 23.03-2007